180 mln zł w drugim konkursie dla branży chemicznej

180 mln zł w drugim konkursie dla branży chemicznej

Już w marcu ruszy drugi konkurs w programie sektorowym Innochem. Na wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw z branży chemicznej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało tym razem 180 mln zł.

Uruchomiony w grudniu 2015 r. Innochem jest pierwszym programem finansującym badania naukowe i prace rozwojowe dedykowanym polskiej branży chemicznej. Powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez przedsiębiorców z tego sektora w oparciu o studium wykonalności złożone w ich imieniu przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. W ramach programu wspierane są innowacyjne projekty związane z pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem produktów podstawowych oraz specjalistycznych, nowymi technologiami i tzw. obszarami horyzontalnymi, tj. optymalizacją prowadzonych procesów i niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi.

Sektor chemiczny należy do jednej z najbardziej perspektywicznych gałęzi polskiej gospodarki. W ciągu ostatnich dwóch dekad sprzedaż wyrobów chemicznych zwiększyła się pięciokrotnie, a eksport produktów z Polski znajduje się w ścisłej czołówce. Dlatego poprzez program Innochem wspieramy polskich przedsiębiorców z branży chcących inwestować w badania i prace rozwojowe, które przełożą się na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Wierzę, że ta wspólna z PIPC inicjatywa stanie się krokiem milowym w rozwoju polskiego sektora chemicznego – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorstw. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi milion złotych, a maksymalna to 20 mln zł. Nabór wniosków w ogłoszonym dziś konkursie rozpocznie się 1 marca i będzie trwał do 28 kwietnia 2017 r. W tym roku NCBR uprościł procedurę aplikowania o dofinansowanie projektów zmniejszając liczbę wymaganych załączników.

W pierwszym konkursie programu Innochem dofinansowanie w wysokości ok. 109 mln zł otrzymało 31 projektów.

Konkurs Innochem został ogłoszony w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Inteligentny Rozwój. Jest to pierwszy z siedemnastu zaplanowanych na ten rok konkursów PO IR w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Dodaj komentarz