Jesień pełna energii – fundusze unijne poprawiają bezpieczeństwo energetyczne Polski

Prawie 62,1 mln dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 trafiło w tym miesiącu do Polskich Sieci Energetycznych S.A. Spółka zrealizuje kolejne projekty z działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

PSE S.A. podpisała umowy o dofinansowanie trzech inwestycji. Pierwsza z nich (zawarta 31 października tego roku) to dolnośląska Modernizacja Stacji Żukowice. Projekt wart jest 57,3 mln zł, a spółka otrzymała na jego realizację ponad 9,8 mln zł z funduszy UE. Zmodernizowane zostaną rozdzielnie 220 kV i 110 kV (w zakresie pól autotransformatorów 220/110 kV) stacji elektroenergetycznej Żukowice. Przedsięwzięcie obejmuje również budowę budynków technologicznych, rozbudowę i modernizację infrastruktury stacyjnej czy przebudowę pól 1-5 (gotowych do podania napięcia).

Z kolei na terenie województwa warmińsko-mazurskiego PSE S.A. realizuje projekt Rozbudowa Stacji Olsztyn Mątki. Otrzymał on prawie 12,4 mln zł z POIiŚ (przy całkowitej wartości 66,9 mln zł). W planach jest rozbudowa stacji zlokalizowanej na terenie gminy Jonkowo, zakup, dostawa i montaż autotransformatora 400/110 kV o mocy 330 MVA oraz dławika400 kV 150 MVar.

Budowa linii Ostrołęka – Stanisławów wraz z budową stacji Wyszków i rozbudową stacji w tym ciągu liniowym to projekt zlokalizowany na Mazowszu. Jego wartość to 307,8 mln zł, ale niemal 39,9 mln zł PSE S.A. dostała z puli funduszy POIiŚ. Dzięki temu możliwa będzie budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV o długości 110 km (220 km sieci prądowej) na odcinku Ostrołęka – Stanisławów. W tym odcinku zostanie wybudowana jedna stacja 400 (220)/110 kV Wyszków i rozbudowane będą dwie stacje: 400/220/110 kV Ostrołęka oraz 400 kV Stanisławów.

Inwestycja poprawi pewność i bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-wschodniej części Polski, poprawi też pewność zasilania aglomeracji warszawskiej oraz sieci 110 kV. Projekt stworzy również warunki do zwiększenia możliwości wymiany energii elektrycznej z litewskim systemem elektroenergetycznym przy zapewnieniu bezpiecznej pracy tego połączenia. Powstaną warunki do wyprowadzenia mocy z odnawialnych, jak i konwencjonalnych źródeł energii.

Te dwie ostatnie umowy zostały zawarte 20 listopada tego roku.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz