Zakończenie konkursu w programie Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska

23 października 2019 roku zakończył się nabór wniosków w programie Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska.

Konkurs był otwarty na wnioski projektowe dotyczące tematyki współpracy transgranicznej. Wnioskodawcy złożyli 6 wniosków o wartości 5,67 mln euro (wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Budżet konkursu wynosi 4,4 mln euro.

Wspólny Sekretariat rozpocznie wkrótce ocenę formalną złożonych wniosków. Natomiast Komitet Monitorujący wybierze projekty do dofinansowania w marcu 2020 roku.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz