Konkretny krok w stronę Centralnego Portu Komunikacyjnego – kolejny polski projekt uzyskał dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę”

Rekomendację Komisji Europejskiej zatwierdziły dziś państwa członkowskie. Projekt „Utworzenie nowego połączenia transgranicznego na odcinku Katowice – Ostrawa sieci kompleksowej TEN-T (etap I)” złożony przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. otrzyma wsparcie z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Dofinansowanie unijne wyniesie 1,75 mln euro, co stanowi połowę wartości projektu. 

Wsparcie z CEF będzie przeznaczone na projekt, który zakłada przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy nowej linii kolejowej. W zakres przygotowywanej dokumentacji wchodzi również przygotowanie analizy oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz dokonanie inwentaryzacji przyrodniczej.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz