Chroń swoje pomysły!

Chroń swoje pomysły!

Wprowadzasz na rynek innowacje? Pomożemy Ci ochronić Twoje wynalazki, wzory użytkowe lub przemysłowe na wybranych przez Ciebie rynkach zagranicznych.

Zyskaj dbając o swoją własność.

Posiadanie chronionej prawnie własności przemysłowej to prestiż, renoma, ale i konkretne zyski. Chroniąc swoją własność, możesz zbudować przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorcami działającymi w tej samej branży. Uzyskanie patentu lub praw ochronnych podnosi wartość i wiarygodność Twojej firmy.

Nawet 0,5 mln zł dofinansowania

Jako mikro-, mały i średni przedsiębiorca możesz otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym. Dofinansowanie możesz również przeznaczyć na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo. Ponadto, możesz uzyskać pomoc w ochronie Twoich praw własności przemysłowej na rynkach zagranicznych. Możesz otrzymać do 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50%.

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją i najczęściej zadawanymi pytaniami. Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji. Zewnętrzna firma doradcza pomoże przygotować Ci profesjonalną dokumentację niezbędną do pozyskania ochrony Twojej własności. Pamiętaj! Realizuj projekt zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku. Możesz otrzymać do 0,5 mln. zł przy poziomie dofinansowania do 50%. Wypłata dofinansowania odbywa się w formie refundacji poniesionych wydatków. Zasady opisane są we wzorze umowy.

Dodaj komentarz