Wybrane do dofinansowania – projekty z obszaru źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie w ramach IV konkursu. Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazło się 51 projektów na łączną kwotę ponad 451 mln zł dofinansowania ze środków UE. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania to 1,5 mld zł.

Planowane do realizacji inwestycje przyczynią się do rozbudowy, modernizacji jednostek produkujących energię elektryczną i cieplną w jednym procesie technologicznym, m.in. na terenie Piły, Oświęcimia, Łodzi, Legnicy, Pruszcza Gdańskiego, Opola, Chrzanowa, Skierniewic, Wyszkowa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NFOŚiGW

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz