Ekologiczne Mielno – tak działają fundusze europejskie!

Mielno stało się bardziej przyjazne środowisku. I to dzięki projektowi, który dostał wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Za skomplikowaną nazwą projektu – „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu” – kryją się zmiany ważne dla okolicznych mieszkańców i ochrony przyrody. Oczyszczalnia ścieków w Unieściu została nie tylko przebudowana, ale też rozbudowana. Pozwoli to na bardziej efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi i ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków. Pozytywnie wpłynie również na wody znajdującego się w pobliżu jeziora Jamno, ale i Bałtyku.

Efekty tych działań – przedstawione w liczbach – prezentują się następująco:

  • Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych: 1 sztuka
  • Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych: 1 sztuka
  • Wielkość ładunku zanieczyszczeń w ściekach poddanych ulepszonemu oczyszczaniu: 32 500 RLM*
  • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 32 500 RLM*
  • Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania: 300 Mg/rok.

Beneficjent, którym jest Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o., otrzymał na realizację projektu dofinansowanie UE w wysokości przeszło 14,6 mln zł. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł ok. 29,6 mln zł.

*RLM – równoważona liczba mieszkańców

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz