FEnomenalne prezenty czekają

Każdego roku przychodzi taki czas, kiedy centra handlowe i sklepy pękają w szwach, na parkingu znalezienie wolnego miejsca graniczy z cudem, a wszystkich ogarnia gorączka przedświątecznych zakupów. Szukając idealnego prezentu dla naszych bliskich, warto pomyśleć również o sobie. Najlepszym prezentem będzie realizacja własnych planów życiowych i biznesowych. Pomogą w tym Fundusze Europejskie, które mają do zaoferowania szeroką ofertę wsparcia.

W grudniu ruszają nowe nabory z programów regionalnych oraz krajowych. Wiele konkursów kierowanych jest do przedsiębiorców. O wsparcie mogą starać się również jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe.

Cała oferta obejmuje 28 naborów z programów ogólnopolskich i 107 z programów regionalnych.

Zapoznaj się z grudniowymi konkursami i odkryj nowe możliwości rozwoju!

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój

Lubimy czuć komfort termiczny, pomaga nam to właściwie funkcjonować: w lecie schładzamy pomieszczenia, natomiast zimą ogrzewamy. Nowoczesne systemy grzewcze powinny być wydajne, ekonomiczne, oraz proekologiczne, emitujące jak najmniejszą ilość szkodliwych substancji do atmosfery. Skonstruowanie takiej pompy cieplnej, która spełniałaby wszystkie wymagania nie jest proste, ale warto poszukiwać nowych rozwiązań. Pomagają w tym FE, wspierając prace badawczo-rozwojowe poświęcone opracowaniu zmodernizowanych konstrukcji i rozwiązań technologicznych urządzeń grzewczych.

Więcej informacji o konkursie   

Ochrona środowiska naturalnego to temat, który dotyczy każdego z nas. Możemy sami próbować prowadzić pro ekologiczny tryb życia, ale aby chronić środowisko na szeroką skalę potrzebne są rozwiązania systemowe.

Przedsiębiorcy oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych) nadal mogą otrzymać dofinansowanie na   prace badawczo-rozwojowe, mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii w obszarze innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska.

Więcej informacji o konkursie

Innowacje

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan rozwoju Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. 

Więcej informacji o platformach startowych znajdziesz na stronie PARP

Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

Nauka i edukacja

Zainteresowanych wzmacnianiem potencjału edukacyjnego zachęcamy do zapoznania się z najnowszą ofertą Regionalnych Programów Operacyjnych w obszarze Edukacji.

Dofinansowanie można uzyskać na doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych,  inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne.

Szczegóły konkursów w poszczególnych województwach:

Ochrona środowiska

Przecięty Polak wytwarza rocznie ponad 300 kg śmieci. Z roku na rok liczba produkowanych odpadów niestety rośnie. Samo składowanie nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Odpowiedzią na ten znaczący problem może byćrecykling.

Obecnie przedsiębiorcy, przyczyniając się do dbałości o środowisko naturalne, mogą wziąć udział w konkursie, którego celem jest dofinansowanie projektów, dotyczących instalacji przetwarzania odpadów w procesie recyklingu. 

Więcej informacji na temat konkursu NFOŚiGW

Innowacje społeczne

Innowacje społeczne pozwalają na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Obecnie na terenie województwa śląskiego można uzyskać dofinansowanie na prowadzenie inkubatora innowacji społecznych. Do obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw, które testowane będą w województwie śląskim, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania. 

Więcej informacji o konkursie na stronie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, podmioty ekonomii społecznej

Aktywizacja społeczna

Czy chciałbyś pomóc osobom, które na co dzień potrzebują wsparcia?

Wiele konkursów ogłaszanych w województwach daje możliwości dofinansowania usług opiekuńczych dla osób potrzebujących i z niepełnosprawnościami, usług aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 lub wsparcia dla małych szkół.

Więcej o konkursach:

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Instytucje ochrony zdrowia, uczelnie wyższe

Ikona zdrowie

Tematyka prozdrowotna zawsze aktualna! O zdrowie warto dbać, brać udział w badaniach profilaktycznych i zapobiegać ewentualnym chorobom.

Do prowadzenia działań leczniczych i profilaktycznych niezbędne jest zapewnienie placówek ochrony zdrowia i ich wyposażenie.

Pomogą w tym ogłaszane w wielu regionach konkursy – w grudniu ruszają programy oferujące pomoc w dostosowaniu infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, wyposażenie w sprzęt medyczny, wdrożenie programów zdrowotnych, nawiązywanie i utrzymywanie współpracy wysokospecjalistycznych ośrodków ochrony zdrowia i szpitali. 

Więcej informacji o konkursach: 

Jednostki samorządu terytorialnego – Gminy

Cyfryzacja

Publiczny Internet dla każdego to konkurs, dzięki któremu mieszkańcy polskich gmin uzyskają dostęp do bezpłatnego i powszechnego internetu w przestrzeni publicznej. Dzięki projektowi na mapie Polski pojawi się kilkanaście tysięcy nowych hotspotów.

Place zabaw, skwery, parki, dworce czy urzędy, które do tej pory funkcjonowały w trybie offline, wreszcie wzbogacą się o hotspoty dostępne dla wszystkich. Jesteś wójtem, burmistrzem, pracujesz w urzędzie gminy? A może po prostu leży Ci na sercu dobro i rozwój Twojej miejscowości? Zainteresuj tą ofertą urzędników, niech składają wniosek. Mogą to zrobić do czerwca 2020 r.

Więcej o konkursie   

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.  

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz