Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – oferta na czerwiec

W czerwcu na małe i średnie firmy czeka 25 nowych konkursów. Mamy ciekawe propozycje na rozwój firm, wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej, a także na badania czy projekty turystyczne.

Oferta obejmuje 23 nabory z programów ogólnopolskich, 59 z programów regionalnych i  3 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Sprawdź czerwcowe konkursy  i nie zapomnij złożyć wniosku o dofinansowanie!

przeds
bir

Cała naprzód! W czerwcu dofinansowanie z FE mogą dostać przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w badania i rozwój projektów poświęconych szeroko rozumianej żegludze. Od procesu projektowania i eksploatacji jednostek pływających, aż po  opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii wspierających działalność stoczniową.

Więcej informacji o konkursie na stronie

Ciekawa oferta jest również dostępna dla firm w programach regionalnych, gdzie obecnie trwa 7 naborów w tej kategorii.

Na przykład przedsiębiorcy (w tym konsorcja) prowadzący działalność w województwie podlaskim mogą uzyskać wsparcie na projekty dotyczące:

 • utworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R),
 • prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (czyli na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie to 10 mln zł, natomiast maksymalny poziom dofinansowania (uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa) wynosi od 50 do 70% wartości projektu.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu o naborze

W województwie zachodniopomorskim trwa nabór, w którym możesz złożyć wniosek na realizację projektu obejmującego zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.

Wsparcie w konkursie kierowane będzie tylko dla przedsięwzięć z obszaru inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu zależy od statusu przedsiębiorstwa.

W programie regionalnym województwa podkarpackiego można nadal wnioskować o środki obejmujące fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym: opracowanie prototypów, demonstracje produktów, opracowanie projektów pilotażowych i testowanie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami

innowacje

Wyróżnij się! Co sprawia, że na Twój produkt czy usługa jest wybierana przez kupujących spośród tysiąca innych podobnych ofert? Design oczywiście!

Zmiany, polegające na modernizacji wzornictwa, przynoszą przedsiębiorcom istotne korzyści. Dzięki nim produkty i usługi  stają się nie tylko bardziej efektywne, skrojone na miarę potrzeb, czy przyciągające wzrok swoją nowoczesną formą, ale przede wszystkim znacząco podnoszą konkurencyjność rynkową firmy.Teraz możliwość na rozwój dzięki wzornictwu mają przedsiębiorcy z Polski Wschodniej.

Więcej informacji o konkursie

ochrona srodowiska

Czerwiec to również szansa dla przedsiębiorców z Pomorza, którzy działają w branży gospodarowania odpadami.

Chodzi o następujące rodzaje przedsięwzięć, które można sfinansować ze środków unijnych:

 • wsparcie systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 • budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów organicznych);
 • rozbudowa lub modernizację istniejących składowisk;
 • budowa instalacji do odzysku energii;
 • wsparcie instalacji mechaniczno-biologicznych przetwarzania odpadów;
 • likwidacja dzikich składowisk.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie

Aby być przyjaznym dla środowiska i dodatkowo w przyszłości zaoszczędzić na wydatkach, jeszcze do 28 czerwca można pozyskać fundusze na:

 • przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
 • budowę przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
 • budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
 • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
 • budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

Więcej szczegółów:

Źródła wysoko sprawnej kogeneracji – V konkurs
Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – V konkurs

turystyka

Jeszcze do 28 czerwca przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego mogą składać aplikacje na projekty wpływające na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, związane z turystyką: 

 • wodną,
 • aktywną, w tym w szczególności turystyką rowerową,
 • o charakterze poznawczym i kulturowym.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi między 45 % a 55 %, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł 

Zainteresowani? Zapraszamy na stronę konkursu

rozwój firmy

Zachęcamy do zapoznania się z nowym konkursem w programie regionalnym województwa łódzkiego, który potrwa do 28 czerwca.Przygotowanie i złożenie wniosku daje możliwość mikro, małym i średnim przedsiębiorcom pozyskania dofinansowania w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Po co? – w celu wejścia na nowe, zagraniczne rynki zbytu.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%, zaś maksymalna kwota dofinansowania projektu – 50 000,00 zł.

Bliższe informacje na stronie

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz