Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – oferta na sierpień

W sierpniu na małe i średnie firmy czekają 4 nowe konkursy w programach krajowych, 16 w programach regionalnych i 1 w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Pomimo trwających wakacji, mamy wiele ciekawych propozycji. Przedsiębiorcy mogą ubiega się m.in. o dofinansowanie projektów badawczych, szkoleń, czy rozpowszechnianie produktów i usług na rynkach zagranicznych.

Łącznie z wcześniej ogłoszonymi konkursami, oferta obejmuje 21 naborów z programów ogólnopolskich, 39 z programów regionalnych i 3 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Sprawdź aktualne konkursy i nie zapomnij złożyć wniosku o dofinansowanie!

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój

Badania i rozwój - ikona

Ahoj przedsiębiorcy! Do 16 września dofinansowanie z Funduszy Europejskich mogą dostać przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w badania i rozwój projektów poświęconych szeroko rozumianej żegludze.

Program sektorowy INNOship został zainicjowany przez Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, którego członkami są stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy usług, kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego.

Dofinansowaniem objęty jest szeroki zakres działań. Od procesu projektowania i eksploatacji jednostek pływających, aż po  opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii wspierających działalność stoczniową.

Więcej informacji o konkursie na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Sierpień to także ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dofinansowanie w programie sektorowym INNOstal.

INNOstal daje możliwość sfinansowania projektów badawczych i rozwojowych w sektorze stalowym. Badania dotyczyć mogą m.in. innowacyjnych systemów i technologii zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska.

Wnioski o dofinansowanie składać można do 19 sierpnia.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja - ikona

Odpowiednio wykształceni i  przeszkoleni pracownicy są bardziej efektywni i zmotywowani w działaniu. Jak zadbać o podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych? Z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie, które oferują dofinansowanie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Wsparcie kierowane jest obecnie do przedsiębiorstw działających w branżach: budowlanej, finansowej oraz turystycznej i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Więcej informacji o konkursie na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Innowacje

Innowacje - ikona

Razem można więcej. Jeszcze do 29 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie na rozwój produktów sieciowych z Programu Polska Wschodnia. Pod tą nazwą kryją się inicjatywy, które zrzeszają rozproszone podmioty, atrakcje np. turystyczne lub edukacyjne, miejsca, obiekty czy produkty w taki sposób, że razem tworzą one jedną markę.

Jeśli połączysz siły z innymi przedsiębiorcami i wspólnie opracujecie ciekawy, innowacyjny produkt lub usługę, macie szansę na dofinansowanie Waszego pomysłu.  Aby wyjść naprzeciw potrzebom MŚP, teraz można także samodzielnie ubiegać się o dofinansowanie. W takim wypadku produkt sieciowy tworzony jest z podmiotami współpracującymi, które nie otrzymują wsparcia.

Więcej informacji o dofinansowaniu na tworzenie produktów sieciowych na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Województwo lubuskie docenia innowacje. Jeszcze tylko do 30 sierpnia mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać pomoc finansową na realizację badań przemysłowych i rozwojowych, a także na inwestycje związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi 10 mln zł, a poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80 proc.

Więcej informacji na stronie Programu Regionalnego Województwa Lubuskiego.

Internacjonaliacja

Współpraca międzynarodowa - ikona

Nadal istnieje wsparcie funduszowe na podbój światowych rynków. Przedsiębiorcy działający na obszarze Polski Wschodniej mają możliwość otrzymania pomocy na rozpropagowanie swoich produktów i usług na rynkach zagranicznych.

Wsparcie obejmuje kompleksowe działania mające pomóc w przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć m.in. na:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Warto się jednak pospieszyć, albowiem konkurs trwa do 3 września.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna - ikona

Masz energię na nowy projekt? Sierpień to również szansa dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego na pozyskanie środków unijnych na projekty poprawiające efektywność energetyczną. W ramach konkursu, wsparciem objęte będą projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepło z odnawialnych źródeł energii.

Więcej szczegółów na stronie Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego.

Zdrowie

Zdrowie - ikona

W sierpniu stawiamy na zdrowie. Przedsiębiorcy z terenu województwa podlaskiego, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, mogą złożyć wnioski w naborze „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa – Aktywne i zdrowe starzenie się”.

Na co można uzyskać dofinansowanie?:

  • na realizację programów rehabilitacji leczniczej zapobiegającej przerywaniu aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych i ułatwiających powrót na rynek pracy;
  • na realizację programów profilaktyki zdrowotnej dotyczących chorób, będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania to aż 95 proc.

Szczegóły w ogłoszeniu i regulaminie konkursu na stronie Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego.

Przedsiębiorcy z województwa śląskiego mogą z kolei przyczynić się do poprawy dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej, ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy osobom z zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi.

Maksymalny poziom dofinansowania to 88 proc.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Programu Regionalnego Województwa Śląskiego.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz