Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – oferta na lipiec

W lipcu na małe i średnie firmy czeka 20 nowych konkursów. Mamy ciekawe propozycje na rozwój firm, wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej oraz projekty badawcze.

Łącznie z wcześniej ogłoszonymi konkursami, oferta obejmuje 18 naborów z programów ogólnopolskich, 53 z programów regionalnych i 3 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Sprawdź aktualne konkursy i nie zapomnij złożyć wniosku o dofinansowanie!  

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój

Ciekawa oferta czeka na firmy w programach regionalnych. W tej kategorii trwają 4 nabory. 

Jeszcze do końca lipca przedsiębiorcy (w tym konsorcja) z województwa podlaskiego mogą otrzymać wsparcie na projekty dotyczące:

  • utworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego na działalność innowacyjną (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R),
  • prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie, czyli na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie to 10 mln zł, natomiast maksymalny poziom dofinansowania (uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa) wynosi od 50% do 70% wartości projektu.

Szczegółowe informacje o naborze na stronie Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego.

Również przedsiębiorcy z woj. małopolskiego mogą składać wnioski na tego typu projekty, czyli na nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, w celu dalszego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania, przygotowania prototypów doświadczalnych. 

Szczegóły konkursu na stronie Programu Regionalnego Województwa Małopolskiego.

W województwie zachodniopomorskim trwa nabór, w którym możesz złożyć wniosek na realizację projektu obejmującego zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem. 

Wsparcie w konkursie kierowane będzie tylko dla przedsięwzięć z obszaru inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu zależy od statusu przedsiębiorstwa.

Szczegóły konkursu na stronie Programu Regionalnego Województwa Zachodnipomorskiego.

W lipcu dofinansowanie z FE mogą dostać przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w Badania i Rozwój projektów poświęconych szeroko rozumianej żegludze. Od procesu projektowania i eksploatacji jednostek pływających, aż po opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii wspierających działalność stoczniową.

Więcej informacji o konkursie na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przedsiębiorcy z branży stalowej, do 19 sierpnia, także mają szansę na otrzymanie wsparcia na Badania i Rozwój, w obszarach wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania, materiałów wsadowych i stopów do produkcji hutniczej.  

Wsparcie dotyczy również obszarów związanych z odzyskiem i recyklingiem surowców z odpadów metalurgicznych i złomu, oraz optymalizacją zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów, narzędzi i osprzętu hutniczego. Dofinansowanie z FE udzielane jest także w dziedzinie innowacyjnych systemów i technologii zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska, jak również rozwiązań unowocześniających i wspomagających hutnicze procesy technologiczne. 

Więcej informacji o konkursie na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Współpraca się opłaca. To proste hasło sprawdza się także w dziedzinie Badań i Rozwoju. Aby tę współpracę stymulować pomiędzy sektorem nauki i gospodarki Fundusze Europejskie oferują Bony na innowacje.

Dofinansowanie jest udzielane na zakup od wykonawcy czyli jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Możliwe jest uzyskanie wsparcia również na wdrożenie innowacji technologicznej, opracowanej w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MŚP.

Więcej informacji o konkursach na stornach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Innowacje

Jeszcze do 31 lipca możesz sprawić, że Twój produkt czy usługa będzie wybierana przez kupujących spośród tysiąca innych podobnych ofert. Zapewni to Design oczywiście! Zmiany polegające na modernizacji wzornictwa, przynoszą przedsiębiorcom istotne korzyści. Dzięki nim produkty i usługi stają się nie tylko bardziej efektywne, skrojone na miarę potrzeb, czy przyciągające wzrok swoją nowoczesną formą, ale przede wszystkim znacząco podnoszą konkurencyjność rynkową firmy.

Nadal tą możliwość na rozwój dzięki wzornictwu mają przedsiębiorcy z Polski Wschodniej. 

Więcej informacji o konkursie na stronie PARP

Nauka i edukacja

Wzrost kompetencji pracowników jest istotną kwestią prowadzenia każdej firmy. Z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie, które oferują dofinansowanie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających w branżach: budowlanej, finansowej oraz turystycznej i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Więcej informacji o konkursie na stronach PARP.

Zdrowie

Przedsiębiorcy z terenu woj. opolskiego, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mogą jeszcze złożyć wnioski w naborze Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów realizujących projekt w zakresie: onkologii, kardiologii, leczenia szpitalnego, 30 grup chorób w zakresie lecznictwa zamkniętego. 

Na co można uzyskać dofinansowanie? Na inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, które mają na celu poprawę ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych (w tym nowotworów złośliwych). 

Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania to aż 85%.

Szczegóły w ogłoszeniu i regulaminie konkursu na stronie Regionalnego Programu Wojewodztwa Opolskiego.

Rozwój firmy

Jeśli myślicie o pozyskaniu usług doradczych w zakresie internacjonalizacji oraz dofinansowaniu udziału w targach lub imprezach wystawienniczych o charakterze międzynarodowym, a wasza firma jest zarejestrowana w województwie śląskim, koniecznie złóżcie wniosek!

Nabór potrwa tylko do końca lipca. 

Szczegóły na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz