Gowin: elektromobilność to strategiczna kwestia dla rządu

Gowin: elektromobilność to strategiczna kwestia dla rządu

41 polskich miast i gmin, 3 ministerstwa i program, który obejmie niemal połowę taboru autobusowego w Polsce – oto zasięg kolejnej inicjatywy rządowej w ramach rozwoju transportu bezemisyjnego. Dzisiaj w Ministerstwie Rozwoju podpisano list intencyjny, który otwiera nowy rozdział w elektromobilności. Jednym z jego sygnatariuszy jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza MNiSW.

Elektromobilność – miejsca pracy i czyste powietrze

Z przyjętej przed tygodniem przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wynika, że elektromobilność jest dla rządu kwestią strategiczną, która może uczynić z Polski gospodarkę innowacyjną.

– Dzisiejsze porozumienie oznacza, że elektromobilność znajduje się na najlepszej drodze, żeby stać się kołem zamachowym reindustrializacji naszej gospodarki i pozytywnym przykładem budowania w Polsce przemysłu przyszłości – mówi Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów. – Dynamiczny rozwój branży e-busów, czy szerzej mówiąc – polskiej branży elektromobilności, to nie tylko czystsze powietrze w naszych miastach. To przede wszystkim tysiące nowych, wysoko płatnych miejsc pracy dla polskich specjalistów, silny impuls innowacyjny dla gospodarki oraz zwiększenie zdolności eksportowych Polski, bo przecież polskie e-busy już zdobywają rynki nie tylko europejskie, ale i światowe. Wiemy, że konkurencja jest wymagająca, chcemy jednak aby polska branża elektromobilna w perspektywie kilku lat stała się istotnym elementem nowej światowej rewolucji przemysłowej – dodał wicepremier.

Polska myśl innowacyjna

– Na elektromobilność stawia coraz więcej europejskich miast. Holendrzy wyznaczyli sobie ambitne zadanie, aby do 2025 roku sto procent ich miejskiego taboru stanowiły bezemisyjne zielone autobusy. Dzięki spójnemu i ponadresortowemu projektowi polskie miasta mogą wyprzedzić europejskich prymusów – powiedział podczas uroczystości wicepremier Jarosław Gowin, szef resortu nauki. – Przyczyni się do tego w znacznym stopniu program Bezemisyjny transport publiczny, uruchomiony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czyli agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki niemu na ulicach polskich miast pojawią się nowoczesne pojazdy, będące wytworem polskiej myśli technicznej.

– Rzeczą osobną jest także sposób, w jaki realizujemy ów ambitny projekt. Walczymy z silosowością, chcemy, aby współpraca odbywała się między różnymi środowiskami i na różnych poziomach. To program, w którym – oprócz tego, że dochodzi do ścisłej współpracy między poszczególnymi resortami – z rządem spotykają się samorządy, a z nauką biznes – podkreślił Gowin.

List intencyjny – co zawiera

List intencyjny podpisany przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządowców zawiera postanowienia o:

  • zwiększeniu udziału elektrycznych autobusów w taborze komunikacji zbiorowej;
  • budowie infrastruktury do ładowania autobusów i samochodów elektrycznych;
  • wspólnym udziale w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie elektromobilności;
  • przygotowaniu księgi dobrych praktyk przy wprowadzaniu w polskich samorządach elektrycznego transportu;
  • włączeniu się samorządów w tworzenie ustawy o elektromobilności.

Elektromobilność – projekty rządowe

Dotychczas w ramach inspirowania do rozwoju sektora elektromobilności agencje rządowe podjęły kilka znaczących działań:

  • Bezemisyjny transport publiczny

To program ogłoszony przez MNiSW w styczniu tego roku, wykorzystujący formułę partnerstwa innowacyjnego. Jego celem jest zapełnienie ulic polskich miast tzw. zielonymi autobusami skonstruowanymi przez polskie firmy i zespoły badawcze

  • E-Bus

To program realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju, który ma na celu budowę ekosystemu, przyczyniającego się do powstania polskiego rynku autobusów elektrycznych o wartości ok. 2,5 mld złotych rocznie i tworzącego ok. 5 tysięcy nowych miejsc pracy.

  • Inteligentny Rozwój dla sektora elektromobilności

Na początku lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła również konkurs z Programu Inteligentny Rozwój – Badania na rynek. Jeden z naborów jest skierowany wyłącznie do firm z sektora elektromobilności. Przedsiębiorcy mogą starać się o 50 mln zł na uruchomienie linii produkcyjnej dla nowych technologii lub nowych usług.

  • Program Polska Wschodnia

W ramach Programu Polska Wschodnia Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn i Rzeszów otrzymały 1,5 mld zł na realizację 14 inwestycji rozwijających ekologiczną komunikację miejską. Pierwszą umowę o dofinansowanie podpisał Olsztyn.

Dodaj komentarz