Grupa Azoty stawia na innowacje

  • Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzyma 20,5 mln złotych z Programu Inteligentny Rozwój na utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w Puławach.

  • 31.01.br. w obecności wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak przedstawiciele spółki podpisali umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Środki unijne zostaną przeznaczone na prace budowlane (zaadoptowanie i wybudowanie obiektów) oraz kompleksowe wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. W ramach projektu zakupiona będzie aparatura badawcza oraz oprogramowanie niezbędne do prowadzenia prac B+R. Wzmocniony zostanie także potencjał kadrowy Grupy Azoty w obszarze badań i rozwoju poprzez zatrudnienie dwudziestu osób.

Na zdjęciu pięć osób. Wiceminister M.Jarosińska-Jedynak trzyma w ręku podpisaną umowę.

Fot. B. Kosiński/MIiR

Wsparcie rozbudowy infrastruktury B+R to inwestycja w innowacyjność polskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie – wzrost konkurencyjności całej polskiej gospodarki. Mam nadzieję, że połączenie potencjału świata nauki z potrzebami biznesu umocni pozycję Grupy Azoty wśród liderów nowoczesnej branży chemicznej ” – powiedziała wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 

Własna infrastruktura badawczo-rozwojowa pozwoli spółce na realizację długofalowej strategii rozwoju. Otworzy perspektywy na ekspansję w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów, opartych na własnym know-how.

Prace badawcze będą prowadzone w dwóch strategicznych dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. obszarach – nawozów i biotechnologii. Efekty tych prac pozwolą na wytwarzanie zmodyfikowanych technologicznie produktów w segmencie nawozowym i przyczynią się do zwiększenia zdolności produkcyjne spółki. Technologie i procesy, które zostaną wypracowane w nowym Centrum Badawczo- Rozwojowym przełożą się na wzmocnienie pozycji spółki wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 50,5 mln zł, a kwota dofinansowania to 20, 5 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się 1 sierpnia 2019 r. i potrwa do 31 lipca 2022 r.

Dodaj komentarz