INNONEUROPHARM – nowy program sektorowy NCBR

INNONEUROPHARM – nowy program sektorowy NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło kolejny program sektorowy. Na wsparcie prac badawczo-rozwojowych w sektorze farmaceutycznym i zwiększenie poziomu komercjalizacji wyników badań w obszarze neuromedycyny NCBR przeznaczyło 190 mln zł.

– 190 mln zainwestowane w sektor farmaceutyczny  oraz neuromedycynę to zastrzyk, który daje szansę na przełomowe rozwiązania stworzone przez polskie firmy. Cały czas czekamy na skuteczne leki na chorobę Parkinsona, Alzhaimera, cukrzycę czy większość nowotworów – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Program sektorowy INNONEUROPHARM, realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego – w tym neuromedycyny – w perspektywie do 2026 roku. Został uruchomiony w odpowiedzi na wspólną inicjatywę Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny. Dedykowany przedsiębiorcom program jest pierwszym z 3 nowych programów sektorowych uruchomionych przez NCBR w tym roku.

– Ustanawiane przez nas we współpracy z przedsiębiorcami programy sektorowe stanowią bezpośrednią odpowiedź na potrzeby poszczególnych sektorów gospodarki, które stawiają na rozwój poprzez innowacje. Dziś do grona tych już korzystających ze wsparcia NCBR dołącza branża, której rozwój ma szczególne znaczenie, zarówno w kontekście wyzwań cywilizacyjnych, jak i globalnej rywalizacji firm farmaceutycznych – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Budżet ogłoszonego dziś przez NCBR konkursu to 190 mln zł. O dofinansowanie w wysokości nawet 40 mln zł będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorców. Nabór wniosków będzie trwał od 22 lutego do 7 kwietnia 2017 r.

Realizacja programu przyczyni się do zwiększenia aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw, a co za tym idzie wzrostu innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego.W ramach INNONEUROPHARM będą realizowane nowatorskie projekty w obszarach takich jak:

  • innowacyjne produkty lecznicze,
  • innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych,
  • innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny,
  • innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie,
  • rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.

Dodaj komentarz