Innowacje przez współpracę

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz wręczyła czterem klastrom – Dolinie Lotniczej, Klastrowi Obróbki Metali, Mazowieckiemu Klastrowi ICT oraz Wschodniemu Klastrowi Budowlanemu, certyfikaty potwierdzające odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Organizowany co roku konkurs ma wyłonić wśród polskich klastrów, te o największym w skali międzynarodowej potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym.

Minister Jawdiga Emilewicz pozuje do zdjęcia wraz z przedstawicielami zwycięskich klastrów

Konkurencyjność gospodarki jest oparta w coraz większym stopniu o badania, rozwój i innowacje. Dlatego tak niezbędna jest współpraca między podmiotami reprezentującymi różne środowiska, branże, czy technologie. Klastry nawiązujące współpracę między przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz władzami lokalnymi są naturalnymi katalizatorami procesów innowacyjnych  – powiedziała na spotkaniu minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Klaster zrzesza organizacje, które pochodzą z tej samej lub pokrewnej branży. Zakłada współpracę jak i konkurencję pomiędzy uczestniczącymi w nim podmiotami. Klastry pozwalają wydobyć i wzmocnić wspólną ścieżkę rozwoju, która wynika z usytuowania regionalnego czy powiązań sektorowych.  Są ważnym mechanizmem wspomagania i tworzenia synergii dla procesów rozwojowych zachodzących na płaszczyźnie biznesowej i społecznej. Ta idea stoi za organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii konkursem o przyznanie status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK).

Tegoroczna edycja skierowana była do klastrów, które już taki status otrzymały. Kryteria poddane ocenie : kadra; zasoby organizacyjne, infrastrukturalne i finansowe; potencjał gospodarczy klastra; tworzenie i transfer wiedzy, działania na rzecz polityk publicznych, orientacji na klienta.

W poszczególnych kategoriach premiowane były te klastry, które m.in. stosują i upowszechniają rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 (internet rzeczy, big data, inteligentne roboty przemysłowe, chmurę danych, stymulacje, druk 3D) oraz prowadzą działalność B+R, dbają o zwiększanie eksportu i stawiają na doskonalenie kompetencji pracowników oraz wysoką jakość zarządzania.

W tegorocznym Konkursie status  Krajowego Klastra Kluczowego odnowiły:

  • Klaster Obróbki Metali, reprezentowany przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju,
  • Klaster Dolina Lotnicza, reprezentowany przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”,
  • Mazowiecki Klaster ICT, reprezentowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Wiedza”,
  • Wschodni Klaster Budowlany, reprezentowany przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe.

Następna edycja konkursu odbędzie sięw pierwszy półroczu 2019 roku.

Źródło: www.mpit.gov.pl

Dodaj komentarz