Tworzymy interaktywną mapę innowacji dla jednostek samorządu terytorialnego

Zbieramy informacje na temat projektów związanych ze sztuczną inteligencją (AI) oraz Internetem rzeczy (IoT), które realizowane są na terenie Polski. Dotychczas dostęp do wiedzy na temat projektów AI i IoT był utrudniony. Powodem było rozproszenie danych i brak publikacji efektów prac. Dzięki zbieranym przez nas danym, dostęp do informacji będzie szybki i przedstawiony w atrakcyjnej dla oka formie – interaktywnej mapy.

Na początku projekt kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego. To ich innowacyjne przedsięwzięcia pojawią się na mapie, jako pierwsze.

W kolejnych krokach dodamy również zakładki dotyczące jednostek naukowych oraz prywatnych przedsiębiorstw. Dzięki naszej mapie oraz udostępnionej wiedzy, uzyskamy narzędzie, które można wykorzystać między innymi do:

 • Zlokalizowania w Polsce regionów najbardziej i najmniej innowacyjnych, co ułatwi podejmowanie działań zapewniających zrównoważony rozwój całego kraju.
 • Określenia dziedzin, w których zastosowanie AI i IoT jest najbardziej i najmniej powszechne, co pozwoli na stymulowanie rozwoju w poszczególnych sektorach gospodarki.
 • Koordynowania współpracy różnych środowisk, aby osiągać lepsze efekty.
 • Określenia przybliżonej liczby podmiotów wykorzystujących AI i IoT.
 • Wykorzystania zrealizowanych projektów, jako przykładów dobrych praktyk do promocji korzyści płynących z zastosowania nowych technologii.

Podmioty, które zgłoszą do nas swoje projekty, odniosą szereg korzyści. Najważniejsze z nich to:

 • Promocja województwa/powiatu/gminy/miejscowości.
 • Przyciągnięcie uwagi potencjalnych inwestorów.
 • Możliwość nawiązania współpracy z innymi podmiotami w zakresie wykorzystania nowych technologii.
 • Możliwość uzyskania wsparcia ze strony rządowej – między innymi poprzez określenie barier (np. prawnych) dla rozwoju AI i IoT i późniejsze ich usunięcie
 • Miejsce na polskiej mapie innowacji, udostępnionej na rządowej stronie internetowej.

Aktywizacja samorządów w promocji nowych technologii jest niezwykle ważna. Mapa innowacji będzie przykładem najlepszych praktyk i inspiracją dla innych podmiotów. Przyczyni się to do rozwoju technologicznego państwa.

Aby zgłosić projekt należy wypełnić specjalnie przygotowaną ankietę.

Mapa będzie systematycznie aktualizowana. Chcemy zapełnić ją wieloma ciekawymi i innowacyjnymi projektami. Poniżej przykładowa lista projektów, jakich poszukujemy:

 • Inteligentny monitoring – wykorzystujący algorytmy wideodetekcji np. wykrywanie sytuacji niebezpiecznych.
 • Inteligentny wywóz śmieci, czujniki zapełnienia koszy, optymalizacja wyjazdów śmieciarek.
 • Inteligentny parking – system, który rozpoznaje wolne miejsca parkingowe (np. za pomocą kamer).
 • Oświetlenie miejskie posiadające inteligentny system zarządzania. 
 • Chatbot, wirtualny urzędnik  – wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji do komunikacji z obywatelami.
 • Możliwość zdalnego odczytu poboru mocy cieplnej, wody i odprowadzania ścieków.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz