Inwestycja z Polski zwyciężyła w prestiżowym konkursie. Kwieciński: „e-Polska staje się faktem”

Polski projekt budowy sieci szerokopasmowej zajął pierwsze miejsce w organizowanym przez Komisję Europejską konkursie European Broadband Awards (EBA).

Decyzja została ogłoszona w Brukseli 19 listopada. Polska inwestycja zwyciężyła w kategorii „Spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych”.

W ramach projektu operatorzy telekomunikacyjni podłączą 11,6 tysiąca szkół i prawie 1,8 miliona gospodarstw domowych do szybkiego, szerokopasmowego internetu. Pozwoli to na likwidację tak zwanych „białych plam” na internetowej mapie Polski, czyli miejsc, w których dostęp do sieci jest bardzo ograniczony.

Gospodarstwa domowe mają być podłączone do internetu do 2021 roku, a szkoły do 2020.

7 na 10 gospodarstw domowych, które zostaną podłączone, znajduje się w miejscowościach poniżej 5 tysięcy mieszkańców. Oznacza to, że w znaczeniu dostępu do internetu za 3 lata e-Polska stanie się faktem. Białe plamy będą się kojarzyć co najwyżej z praniem, a nie z brakiem szybkiego łącza” – komentuje wyniki minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Inwestycja finansowana jest z funduszy unijnych, ze środków Programu Polska Cyfrowa. Wartość unijnego dofinansowania to prawie 3,5 miliarda złotych.

European Broadband Awards (Europejskie Nagrody Szerokopasmowe) to organizowany raz w roku przez Komisję Europejską konkurs, w którym międzynarodowe jury przyznaje wyróżnienia najlepszym inwestycjom w sieci szerokopasmowe. W tegorocznym konkursie startowało kilkadziesiąt inwestycji.

Nagrody zostały przyznane w 5 kategoriach:

  • Innowacyjne modele finansowania,
  • Redukcja kosztów i współinwestowanie w infrastrukturę przyszłości,
  • Spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych,
  • Wpływ na społeczeństwo i gospodarkę oraz przystępność cenowa,
  • Otwartość i konkurencyjność.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz