Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla inwestycji kolejowych

To już pewne. PKP PLK S.A. otrzyma ponad 503 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) na odbudowę linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie. Pozytywna decyzja zapadła też dla projektu budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R. 

Na projekt „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” PKP PLK S.A. otrzyma ponad 1,1 mld zł dofinansowania unijnego z Programu Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja warta jest ok. 2,8 mld zł. Obejmie całą Polskę, ponieważ ma za zadanie zlikwidować barierę techniczną w radiołączności kolejowej na granicach naszego kraju. Radiołączność kolejowa w standardzie GSM-R zostanie wprowadzona na wszystkich modernizowanych liniach. Systemy sterowania zarządzane będą centralnie, wprowadzone zostaną systemy bezpiecznej kontroli jazdy pociągów. System GSM-R obejmie prawie 14 tys. km linii.  

Drugi z projektów potwierdzonych przez Komisję Europejską również jest realizowany przez PKP PLK S.A. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” ma kosztować prawie 741,8 mln zł. Spółka zmodernizuje niemal 48,5 km linii kolejowej. Częściowo będzie to modernizacja i elektryfikacja, częściowo trasa będzie wymagać odbudowy. Dzięki temu będą mogły wrócić tu pociągi pasażerskie, poprawi się też komunikacja z portem lotniczym w Pyrzowicach. 

Łącznie otrzymaliśmy już 93 pozytywne decyzje Komisji Europejskiej dla dużych projektów POIiŚ.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz