Pierwsze w 2019 r. konkursy dla firm z Polski Wschodniej już ogłoszone!

Na firmy czeka 50 mln zł na zdobywanie zagranicznych rynków oraz aż 250 mln zł na rozwijanie produktów sieciowych – czyli oferowanie produktów i usług pod jedną marką. Konkursy prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wg zmienionych, zgodnie z postulatami przedsiębiorców, warunków.

Zmiany, które wprowadzamy w tegorocznych konkursach w Programie Polska Wschodnia, w działaniach „Internacjonalizacja MŚP” i „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”,  są odpowiedzią na realne potrzeby przedsiębiorców oraz wymagania rynków, na których działają i chcą się rozwijać. ” powiedział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Dzięki działaniom skierowanym do przedsiębiorstw skutecznie realizujemy strategię Premiera Morawieckiego  – dążymy do zwiększenia inwestycji prywatnych w makroregionie Polski Wschodniej.” dodał wiceminister.

Na rynki zagraniczne

Nawet 800 tys. zł pojedynczej dotacji może pozyskać firma na przygotowanie się do wejścia na rynki poza granicami kraju (działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP). Na przedsiębiorców czekają korzystniejsze warunki unijnego dofinansowania. Zwiększa się katalog kosztów: firma będzie mogła kupić środki trwałe czyli np. sprzęt komputerowy, ale także tzw. know-how: nieopatentowaną wiedzę techniczną, czy licencję na używanie znaku towarowego. Te ostatnie to tzw. wartości niematerialne i prawne, które bardzo często są niezbędne do wejścia na rynki międzynarodowe, ale do tej pory nie były możliwe do sfinansowania.

Nowością jest również większa swoboda firmy w udziale w branżowych wydarzeniach – potrzebna, aby zaprezentować swój produkt szerszemu gronu by zdobyć zagraniczne kontakty, ale i poznać ofertę konkurencji. Od teraz przedsiębiorca może zrefundować część kosztów związanych z uczestnictwem w targach lub wystawach również sprzed dnia złożenia wniosku o dotację.

Wnioski o dofinansowanie można składać od lutego do września. Obowiązują rundy.

Innowacyjne produkty sieciowe

Nowości czekają również w dotacjach dla małych i średnich firm planujących wprowadzenie na rynek produktów sieciowych (poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP).

Największa zmiana to możliwość pozyskania dotacji, obok konsorcjum MŚP, także przez pojedynczego przedsiębiorcę. Taki przedsiębiorca może sfinansować z dotacji swój produkt lub usługę, które wejdą w skład już istniejącego lub właśnie tworzonego produktu sieciowego, nawet jeżeli pozostałe jego elementy nie są objęte wsparciem.

Jeżeli o dofinansowanie wystąpi konsorcjum MŚP, otrzyma premię – dodatkowe punkty podczas oceny projektu.

Kolejnym ułatwieniem jest niższy minimalny próg kosztów kwalifikowalnych projektu (obniżony z 7 do 5 mln zł). To umożliwi realizację także mniejszych inwestycji – zmiana istotna szczególnie dla tych firm, które będą starały się o dotację w pojedynkę.

Zyskają również firmy, których produkt sieciowy obejmuje infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Teraz będą mogły ją włączać w większej skali, bo wsparcie obejmie nowe typy obiektów. Ponadto na tego typu inwestycje można uzyskać wyższy niż do tej pory procent dofinansowania.

Tradycyjnie już, w działaniu dodatkowe preferencje zyskają inwestycje zlokalizowane w regionach Mazur i Bieszczad – dla nich zarezerwowane jest 100 z 250 mln zł w budżecie konkursu.

Wnioski o dofinansowanie można składać od lutego do sierpnia, obowiązują rundy.

Wnioski w obu konkursach przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

***

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja start-upów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowity budżet programu to ponad 8 mld zł.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz