Trwa nabór wniosków z sektora telekomunikacji w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF)

Dotacje przeznaczone są dla organów administracji publicznej i przedsiębiorstw z Unii Europejskiej. Mają im pomóc w połączeniu się z podstawowymi platformami usług cyfrowych.

CEF Telecom jest wspólnotową inicjatywą obejmującą wsparcie projektów paneuropejskich i transgranicznych ukierunkowanych na rozwój infrastruktury. Finansowane przedsięwzięcia przyczyniają się między innymi do rozwoju jednolitego rynku cyfrowego.

W konkursach mogą brać udział konsorcja złożone zazwyczaj z co najmniej dwóch podmiotów z różnych państw członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wnioski w języku angielskim należy składać do Innovation and Networks Executive Agency (INEA) po uzyskaniu akceptacji Punktu Kontaktowego ds. CEF (CEF@mc.gov.pl).

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru (w tym dokumentacja konkursowa – formularze, kryteria oceny itp.) znajdują się na stronie https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-cef-telecom-calls-proposals

Do 14 listopada przyjmowane są zgłoszenia w poniższych konkursach:

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz