Tylko dla przedsiębiorców – lutowa oferta Funduszy Europejskich

W lutym na małe, średnie i duże firmy czeka 51 konkursów. Dofinansowanie z funduszy europejskich można otrzymać m.in. na: badania i rozwój, edukację, innowacje, internacjonalizację i efektywność energetyczną oraz projekty zdrowotne. Zapoznaj się z bieżącymi konkursami.

Wybrane prezentujemy poniżej.

Nowe rynki zbytu

ikona ilustrująca nowe rynki zbytu

W tym miesiącu programy krajowe (KPO) mają ciekawą ofertę wsparcia dla przedsiębiorców.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pochodzące z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym, takich jak m.in.: biotechnologiczna, farmaceutyczna, meblarska, kosmetyczna, IT/IC czy też moda polska, maja szansę na sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Dzięki konkursowi Go to Brand, można zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie serwisu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Paryż, Londyn, a nawet Tokio są bliżej niż Ci się wydaje. Przedsiębiorcy działający na obszarze Polski Wschodniej mają możliwość otrzymania pomocy na rozpropagowanie swoich produktów i usług na rynkach zagranicznych.

Wsparcie obejmuje kompleksowe działania mające wesprzeć w przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć m.in. na:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Informacje na temat konkursu ponownie możemy znaleźć na stronie serwisu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Innowacje

Ikona ilustrująca innowacje

Razem można więcej. Innowacje w przedsiębiorstwie można wprowadzić dzięki sfinansowaniu inwestycji na rozwój  produktów sieciowych. Produkt sieciowy to taki, w skład którego wchodzi  kilka różnych usług oferowanych przez przedsiębiorstwa tworzące grupę – konsorcjum, w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty obejmujące łącznie:

  • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych oraz
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Więcej informacji o dofinansowaniu na tworzenie produktów sieciowych można kolejny raz znaleźć na stronie serwisu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Badania i Rozwój

Ikona ilustrująca badania i rozwój

Rynek produkcji energii w województwie śląskim stoi przed koniecznością wdrożenia rozwiązań wpływających na poprawę jakości środowiska (powietrza).

Do 28 lutego konsorcja, złożone z co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednostki naukowej mogą wziąć udział w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Śląskim pn. Silesia pod błękitnym niebem.

Działanie zakłada realizację projektów w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia.

Dofinansowanie w konkursie można otrzymać na przeprowadzenie badań przemysłowych.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie serwisu Programu Inteligenty Rozwój.

Przedsiębiorcy z Pomorza, samodzielnie lub w partnerstwie – już od 15 lutego – mogą ubiegać się o środki na projekty B+R, dotyczące:

  • badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowania prototypów doświadczalnych, tworzenia linii demonstracyjnych i pilotażowych,
  • wdrożenia wyników prac B+R, zrealizowanych w ramach projektu, czyli wprowadzenia oferty na rynek,
  • ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, (w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego).

Kwota przeznaczona na ten konkurs to aż 100 mln złotych, do tego nie ma ustalonej, wymaganej minimalnej wartości projektu. Więcej informacji w ogłoszeniu znajduje się na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego.

Z kolei w programie regionalnym województwa mazowieckiego, jeszcze do 27 marca, MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence, przyznany po 1 stycznia 2017 r., mogą złożyć wniosek na dofinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Na konkurs przeznaczyliśmy prawie 13 mln złotych.

Zainteresowani? Po szczegóły zapraszamy na stronę serwisu Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.

Rewitalizacja

Ikona ilustrująca rewitalizację

Jeszcze nie jest za późno, aby uzyskać wsparcie na projekty polegające na budowie, rozbudowie czy modernizacji infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego.

Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego, mogą składać wnioski do 28 lutego.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%, a wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być mniejsza niż 2 mln zł i nie może przekraczać kwoty 15 mln zł.

Dodatkowe informacje o ogłoszeniu znajdują się na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zdrowie

Ikona ilustrująca zdrowie

O zdrowiu i zdrowym trybie życia powinniśmy myśleć o każdej porze roku. Przedsiębiorcy w programie regionalnym województwa pomorskiego mogą – jeszcze do 6 marca – starać się o dofinansowanie projektu, który w największym stopniu przyczyni się do udziału mieszkańców w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej. Celem programu jest zapobieganie cukrzycy typu 2.

Poziom dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapewniony jest w 85%.

Dodatkowe informacje na stronie serwisu Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce: Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych, także dla firm!

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz