Miliony na technologie odzysku odpadów

Miliony na technologie odzysku odpadów

Pierwszy konkurs programu sektorowego Innowacyjny Recykling rozstrzygnięty. Dofinansowanie uzyskało 12 nowatorskich projektów dotyczących technologii odzysku.

Innowacyjny Recykling to kolejny program sektorowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program powstał z inicjatywy Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu oraz stowarzyszeń branżowych.

Umiejętność efektywnego wykorzystania odpadów jest cechą nowoczesnej gospodarki, w której ważne miejsce zajmuje troska o środowisko naturalne. Recykling to z jednej strony nowe perspektywy ekonomiczne, bo przecież rośnie skala możliwości wykorzystywania odpadów, z drugiej zaś – realne działanie na rzecz poprawy naszego otoczenia. Nie da się przecenić rozwiązań, które nie tylko pozwolą nam dokonać rozwojowego skoku, ale równocześnie przyczynią się do poprawy jakości powietrza, wody czy gleby. Takie projekty będą mieć nasze pełne wsparcie – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

O granty NCBR mogły ubiegać się projekty obejmujące odzysk odpadów sektora metali nieżelaznych, odpadów wydobywczych węgla kamiennego, odpadów ze szkła, ceramiki, materiałów budowlanych, a także drzewnych. Przedsiębiorcy mogli starać się o dofinansowanie prowadzonych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, albo wyłącznie tych ostatnich.

Prace badawczo-rozwojowe dotyczące recyklingu odpadów to duża szansa dla całego przemysłu. Chcemy wspierać projekty, które znajdą szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Już dziś surowce pochodzące z odzysku są powszechnie stosowane np. w budownictwie czy energetyce – zaznacza wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Fundusze przekazane przez NCBR zostaną przeznaczone na projekty dotyczące rozwoju technologii odzysku metali (np. chrom, aluminium, miedź), superstopów i metali ziem rzadkich, ale również technologii pozwalających wykorzystywać odpady szklane, drewniane, a nawet gruz budowlany. Najwyżej oceniony został projekt innowacyjnej technologii recyklingu chromu z materiałów odpadowych.

Granty otrzymały bardzo zróżnicowane projekty. Część z nich dotyczy przetwarzania poszczególnych frakcji, inne ich oczyszczania, a jeszcze inne odzyskiwania wartościowych metali. Projekty te łączy jednak innowacyjny charakter i duży potencjał, dający nadzieję na prawdziwy przełom w branży. Liczymy, że część z nich znajdzie zastosowanie nie tylko w Polsce, ale również za granicą – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

O dofinansowanie w ramach konkursu starało się 27 projektów, spośród których 12 (7 autorstwa firm z sektora MŚP, 5 – dużych przedsiębiorstw) zostało zaopiniowanych pozytywnie. Łączna wysokość alokacji wyniosła prawie 44 mln zł. Po 2 granty uzyskały wnioski z Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski, Podkarpacia i województwa śląskiego, po 1 – z woj. łódzkiego i zachodniopomorskiego.

Dodaj komentarz