Więcej środków na modernizację dróg łączących Polskę i Słowację

O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim pograniczu. Za tę kwotę zostanie zmodernizowanych 38 km dróg. Środki pochodzą z programu Interreg Polska-Słowacja.

Decyzję o przeznaczeniu pieniędzy podjął polsko-słowacki Komitet Monitorujący programu, który obradował w Rzeszowie 10-11 grudnia 2019 roku. Inwestycje drogowe poprawią stan techniczny nawierzchni, bezpieczeństwo ruchu między sąsiednimi krajami, a także wpłyną na skrócenie czasu przejazdu w kierunku sieci TEN-T. Zwiększy się również komfort podróżujących po pograniczu i odwiedzających tutejsze atrakcje.

Modernizowane odcinki drogi

Województwo podkarpackie i kraj preszowski

W obrębie ciągu komunikacyjnego Jasło, Svidnik, Stropkov zostanie zmodernizowanych łącznie 14,367 km dróg. Po stronie polskiej inwestycja obejmie drogę wojewódzką nr 993 o długości 7,274 km. Po stronie słowackiej zostanie rozbudowana droga II/556 o długości 7,093 km między miejscowościami Fijaš – Lomné. Inwestycja ta ułatwi połączenie z siecią TEN-T po stronie polskiej za pośrednictwem dróg DK 28, DK 73, A4 oraz przyszłej drogi S19 (ViaCarpathia), po stronie sąsiadów za pośrednictwem dróg D1 oraz E371.

Województwo śląskie, powiat żywiecki i kraj żyliński

Tu zostanie zmodernizowanych łącznie 11,2 km dróg. W powiecie żywieckim będą przebudowane dwa odcinki. Pierwszy to odcinek drogi powiatowej nr 1439 S (Kamesznica-Rajcza–Ujsoły-gr. państwa) o długości 3,267 km w miejscowości Glinka. Drugi obejmie modernizację drogi powiatowej nr 1447 S (Rajcza-Sól-Zwardoń) o długości 990 mb w miejscowości Sól. W Kraju Żylińskim inwestycja obejmie wybrane odcinki drogi II/487 Čadca – Makov o łącznej długości 6,923 km. Cała inwestycja wpłynie na poprawę połączeń z siecią bazową TEN-T – Bałtyk – Adriatyk.

Województwo małopolskie, powiat gorlicki i kraj preszowski

Wyremontowanych zostanie łącznie 5,548 km dróg. W Polsce będzie to droga wojewódzka 993 na odcinku Gorlice – Lipinki (3,167 km). Po stronie słowackiej inwestycja będzie realizowana w powiatach Bardejov i Prešov, w miejscowościach Demjata i Raslavice. Jest to droga II/545, całkowita długość modernizowanego odcinka wynosi 3,501 km.

Województwo małopolskie, powiat nowotarski i kraj preszowski

Planowana inwestycja obejmie remont łącznie 6,489 km dróg. Będzie to III etap modernizacji połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych. Po stronie polskiej przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę 1,283 km drogi powiatowej nr 1638 Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica (Gmina Krościenko n/D). W Krośnicy będą zmodernizowane także odcinki w pasie drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz o długości 1,52 km. U sąsiadów zaplanowano modernizację 3,686 km odcinka, który znajduje się na drodze II / 543 Hniezdne – Spiska Stara Wieś pomiędzy obszarami gmin Hniezdne – Kamienka.

Planowana inwestycja otrzyma niepełne dofinansowanie z powodu wyczerpania dostępnych środków w budżecie programu. W miarę uwalniania się niewykorzystanych funduszy przez inne projekty infrastruktury drogowej będą one dopełniały budżet tego projektu.

Informacje dodatkowe dla beneficjentów

Komitet Monitorujący zajął się także sprawą uelastycznienia dla polskich beneficjentów zasad dotyczących rozliczenia zakończonego projektu. Beneficjenci będą mogli teraz w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach zakończyć część finansową projektu w terminie późniejszym niż 30 dni po zakończeniu rzeczowym. Jest to szczególnie istotne, gdy w sytuacjach niezależnych od beneficjenta, niemożliwe jest finansowe zakończenie projektu w terminie określonym w Podręczniku, np. w wyniku wyroku sądu, który nastąpił już po upłynięciu 30 dni od zakończenia rzeczowego projektu.

Słowaccy beneficjenci mają taką możliwość m.in. na podstawie ustawy nr 513/1991.

Komitet Monitorujący ustalił także ostateczny termin zakończenia rzeczowej realizacji projektów w osiach priorytetowych na 31 grudnia 2022 roku. 

***

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym Podręcznikiem beneficjenta, dostępnym na stronie programu.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz