Nabór kandydatów na ekspertów – działanie 2.1 Programu Inteligentny Rozwój

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój) zaprasza do składania wniosków w ramach naboru kandydatów na ekspertów do wyboru projektów w ramach działania 2.1 PO IR. 

Celem naboru jest wyłonienie ekspertów z zakresu innowacyjności oraz analizy finansowej do świadczenia usług w zakresie:    

  • oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,    
  • rozpatrzenia protestów od wyników oceny wniosków o dofinansowanie,   
  • przygotowania odpowiedzi na skargi sądowe na negatywne rozpatrzenie protestów,   
  • zaopiniowania wniosków o zmianę umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym do czasu publikacji informacji o jego zamknięciu.

Szczegóły naboru kandydatów na ekspertów do wyboru projektów w ramach działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz