Naukowcy i przedsiębiorcy mogą się ubiegać o wsparcie w ramach międzynarodowych programów badawczych i programów bilateralnych

Naukowcy i przedsiębiorcy mogą się ubiegać o wsparcie w ramach międzynarodowych programów badawczych i programów bilateralnych

Aż 14 nowych konkursów i 16 naborów w już realizowanych programach. Oto propozycje Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w obszarze międzynarodowych programów badawczych i współpracy dwustronnej w 2016 roku.

Dzięki aktywnej współpracy z partnerami zagranicznymi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju bierze udział w realizacji wielu międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Realizacja programów przyczynia się do wzmacniania pozycji polskich jednostek badawczych oraz przedsiębiorstw prowadzących prace B+R na arenie międzynarodowej, w szczególności w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

Najważniejszym i jednocześnie największym w historii programem finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej  jest Horyzont 2020, którego budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. W jego ramach stworzono spójny w Europie system finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

W Horyzoncie 2020 została zaproponowana nowa formuła programu ERA-NET „CO-FUND”, która jest połączeniem dotychczasowych inicjatyw typu ERA-NET i ERA-NET Plus. ERA-NET CO-FUND powstał w celu wsparcia partnerstw publiczno-publicznych, w tym wspólnych inicjatyw programowych między państwami członkowskimi, ich przygotowania, tworzenia struktur sieciowych, projektowania, realizacji i koordynacji wspólnych działań. Nowa formuła zakłada wsparcie Komisji Europejskiej w wysokości nawet 33% łącznej kwoty zadeklarowanej przez państwa członkowskie programu i może być przeznaczone zarówno na dofinansowanie projektów badawczych,  jak i na zarządzanie programem. Beneficjentami organizowanych konkursów są naukowcy i przedsiębiorcy.

Wśród konkursów realizowanych w oparciu o nową formułę ERA-NET COFUND znajdują się m.in. finansujący projekty w obszarze zrównoważonej produkcji zwierzęcej „SusAn”, dedykowany przedkomercyjnym projektom w obszarze bioenergii „Bioenergy Sustaining the Future 3”, finansujący badania z zakresu chorób sercowo-naczyniowych „ERA-CVD” oraz „Neuron Cofund” obejmujący badania w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii. Swoją nową odsłonę ma także konkurs „E-Rare-3” integrujący działania i zasoby instytucji międzynarodowych, umożliwiając finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w obszarze chorób rzadkich, a także TRANSCAN-2 dotyczący zagadnień w obszarze onkologii.

Spośród realizowanych już wcześniej programów w 2016 roku po dwa konkursy odbędą się w ramach sieci EUREKA oraz w programie Eurostars, a trzy konkursy w ramach inicjatywy CORNET finansującej badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności MŚP. W marcu ogłoszony zostanie natomiast 3. konkurs we wspólnym przedsięwzięciu 18 państw Unii Europejskiej ECSEL JU. Konkurs skoncentruje się na finansowaniu badań obejmujących m.in. mikro/nanoelektronikę oraz systemy inteligentnych sieci. Z kolei dziewiąta już edycja konkursu ma miejsce w programie AAL stymulującym powstawanie innowacji produktowych, usług i systemów bazujących na technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) w celu zapewnienia komfortowego funkcjonowania ludzi starszych. W 2016 roku NCBR przeprowadzi również trzy nabory wniosków w ramach programów bilateralnych: polsko-luksemburskiego, polsko-tureckiego oraz polsko-tajwańskiego.

Nabory wniosków w większości konkursów odbędą się w pierwszej połowie roku, a w przypadku konkursów „ERA-NET IB2”, „ERA-NET Transcan-2/II K”, „ERA-NET E-Rare-3/II K” i 5. konkursu EUROSTARS 2 trwają do końca lutego.

Dodaj komentarz