Platformy startowe Polski Wschodniej w komplecie! Umowy ze wszystkimi partnerstwami podpisane!

Zgłoszenia pomysłów na innowacyjny biznes można już składać i do szóstej Platformy startowej. To efekt podpisania umowy między Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym – animatorem Platformy Hub of Talents 2, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oferta Platform startowych Programu Polska Wschodnia jest już w pełni dostępna – wszyscy wybrani w konkursie animatorzy zawarli  umowy o dofinansowanie.  W Platformach startowych, pod okiem specjalistów, początkujący przedsiębiorcy mogą zdobywać doświadczenia i wiedzę związane z prowadzeniem firmy typu start-up. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do prowadzenia firmy, opracować rentowny model biznesowy, dopracować swój produkt i z sukcesem wejść na rynek. To etap tzw. inkubacji, po którym najlepsi będą mogli starać się nawet o 800 tys. zł dotacji na dalszy rozwój swojej działalności.

Ścieżki specjalistyczne i horyzontalna

Białostocka platforma nazywa się Hub of Talents 2 bo to kolejna jej odsłona, po udziale w pilotażu zakończonym w 2017 r. To jedyna Platforma startowa, która oprócz ścieżek branżowych (IT/ICT i metalowo-maszynowej), oferuje uczestnikom inkubację w ramach tzw. ścieżki horyzontalnej. Taka ścieżka to szansa na rozwój pomysłów, które nie wpisują się w już zdefiniowaną branżę lub działają na granicy kilku branż. Łącznie, do 2023 roku, Hub of Talents 2 obejmie wsparciem 270 start-upów.

Początkującym przedsiębiorcom wiedzą i doświadczeniem będą służyć specjaliści z Politechniki Białostockiej, Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy, Centrum Innowacji i Rozwoju (koordynator Klastra Obróbki Metali) oraz funduszu venture capital – Infini Seed.

Pierwsze inkubacje rozpoczęte

Nowa, pełna odsłona działania Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Polska Wschodnia także cieszy się olbrzymim zainteresowaniem przyszłych biznesmenów.Od stycznia br. do Platform startowych napłynęło blisko 900 pomysłów na innowacyjne przedsięwzięcia. Najwięcej pomysłów wpisuje się w branże: IT/ICT, medycyny/zdrowia/turystyki oraz rolno-spożywczą.

Wybrani pomysłodawcy zostali zaproszeni do prezentacji przed panelem ekspertów. W efekcie Platformy zakończyły selekcję pomysłów do wsparcia w pierwszej rundzie inkubacji. inkubacje wystartowały z końcem marca i potrwają od 3 do 8 miesięcy. Po tym czasie, start-upy z pozytywną rekomendacją Platformy, będą mogły starać się o dotację na dalszy swój rozwój.

Platformy startowe

Pomysły na innowacyjny biznes można zgłaszać do sześciu Platform startowych w Polsce Wschodniej:

  • Platform startowa „Start-up Heroes” w Olsztynie – Animator Miasto Olsztyn – Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.

Specjalizacje branżowe: ICT, produkcja żywności, ekoenergetyka.

  • Platforma startowa ”Hub of Talents 2” w Białymstoku – Animator Miasto Białystok – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Specjalizacje branżowe: metalowo-maszynowa, związana z przetwórstwem metali i wytwarzaniem maszyn, IT/ICT oraz specjalizacja horyzontalna.

  • Platform startowa „Wschodni Akcelerator Biznesu” w Puławach – Animator Puławski Park Naukowo-Technologiczny.

Specjalizacje branżowe: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, ICT.

  • Platforma startowa „Unicorn Hub” w Lublinie – Animator Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

Specjalizacje branżowe: IT/ICT, Smart City/transport i motoryzacja, medycyna/zdrowie publiczne.

  • Platforma startowa „IDEALIST” w Lublinie – Animator Park Naukowo-Technologiczny Energii Sp. z o.o.

Specjalizacje branżowe: ICT, energetyka, medycyna/turystyka/zdrowie.

  • Platform startowa „Start in Podkarpackie” w Rzeszowie – Animator Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Specjalizacje branżowe: IT/ICT, lotnictwo, motoryzacja, budownictwo.

Więcej na www.platformystartowe.gov.pl

Zobacz również:

Platformy startowe w Polsce Wschodniej wybrane

http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/platformy-startowe-w-polsce-wschodniej-wybrane/

Platformy startowe w Polsce Wschodniej – pierwsze wnioski z pilotażu

http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/platformy-startowe-w-polsce-wschodniej-pierwsze-wnioski-z-pilotazu/

Platformy startowe

Dodaj komentarz