Aktualny Podręcznik programu Interreg Europa po polsku

Zasady dotyczące wdrażania projektów Interreg Europa zostały szczegółowo opisane w dokumencie Programme manual , 27 March 2019, no. 7. Jest to lektura obowiązkowa dla instytucji odpowiadających za realizację projektów i osób bezpośrednio zaangażowanych w działania w ich ramach.

Zaktualizowaliśmy polską wersję (PDF 3 MB) językową Podręcznika programu – wersja nr 7 zawiera wskazówki m.in. dla partnerów z projektów zatwierdzonych 4. naborze. Dla ułatwienia wprowadzone zmiany pozostawiliśmy widoczne w tekście.

Tłumaczenie ma charakter pomocniczy – partnerów obowiązuje wyłącznie angielska wersja podręcznika, opublikowana na stronie programu Interreg Europa.

Na stronie programu jest także sekcja Implement a project, w której są dostępne wzory dokumentów, wytyczne, a także materiały wideo ze szkoleń prowadzonych przez Wspólny Sekretariat on-line.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz