O Polsce Wschodniej podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego

Polityka spójności powinna pozostać jedną z głównych polityk UE. W perspektywie finansowej UE 2021-2027 chcemy mieć Program Polska Wschodnia 2020+ i nowy Program Ponadregionalny 2020+: dla obszarów zmarginalizowanych i miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Wsparcie dla makroregionu Polski Wschodniej, choć z pewnymi zmianami, będzie kontynuowane po roku 2020. Tak zadeklarował podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku wiceminister Artur Soboń.

 Naszym celem jest dalsze wzmacnianie przewag konkurencyjnych Polski Wschodniej. Szczególnie chcemy wymiernych efektów gospodarczych związanych z rozwojem przedsiębiorczości i wzrostem poziomu inwestycji prywatnych w makroregionie. Istotne pozostaną także aspekty związane z jakością życia mieszkańców – mówił wiceminister Artur Soboń.

Panel dyskusyjny z udziałem wiceministra Artura Sobonia

Panel dyskusyjny z udziałem wiceministra Artura Sobonia

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 to dodatkowy program dedykowany pięciu województwom: warmińsko-mazurskiemu, podlaskiemu, świętokrzyskiemu, lubelskiemu i podkarpackiemu. Regiony te z programu mają do dyspozycji około 2 mld euro (9 mld zł) na różne projekty, których głównym celem ma być wyrównywanie szans rozwoju.

Artur Soboń podkreślił, że Polska Wschodnia jest teraz jednym z najdynamiczniej rozwijających się polskich makroregionów. Do 6 Platform startowych dla nowych pomysłów zgłoszono od początku roku już ponad 1900 pomysłów. Startupy mogą korzystać ze wsparcia i konkurować o granty do 1 mln zł na rozwój biznesu. Mogą korzystać z pozytywnej ścieżki rozwoju w Polsce Wschodniej i kontynuować swoje biznesowe osiągnięcia w oparciu o potencjał ludzi, instytucji i firm, który wrzuca właśnie wyższy bieg konkurencyjności.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz