Polscy naukowcy w czołówce laureatów ERANet-LAC

Polscy naukowcy w czołówce laureatów ERANet-LAC

Znamy wyniki ERANet-LAC – konkursu obejmującego Amerykę Łacińską, Karaiby i Europę. Międzynarodowy panel ekspertów wybrał 26 najlepszych projektów do dofinansowania. Osiem z nich to przedsięwzięcia z udziałem polskich wnioskodawców, m.in. Politechniki Wrocławskiej, Łódzkiej i Krakowskiej. Dzięki sukcesowi w konkursie Polacy będą pracować m.in. nad energią odnawialną i recyklingiem odpadów.

NAJLEPSI W RANKINGACH

Rodzimi innowatorzy nie tylko są zaangażowani jako uczestnicy konsorcjów w osiem z 26 zwycięskich projektów, ale też koordynują i zarządzają aż czterema z nich. To najlepszy (ex aequo z Niemcami i Hiszpanią) wynik w tej edycji programu. Do konkursu ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union, którego celem jest wyłonienie i finansowanie projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu: bioróżnorodność i zmiana klimatu, bioekonomia, energia, zdrowie oraz ICT, złożono w sumie 170 wniosków.

Ponadto rozstrzygnięcie ERANet-LAC zawiera osobne listy rankingowe dla poszczególnych tematów badawczych. W nich również projekty z udziałem Polaków plasują się bardzo wysoko i wygrały w aż trzech kategoriach (zarządzanie odpadami, energia solarna i poprawa jakości życia osób chorujących na raka). Na uwagę zasługuje także międzykontynentalny skład konsorcjów. Polacy będą pracować z partnerami m.in. z Chile, Dominikany, Argentyny czy Brazylii.

JEDNOSTKI I PROJEKTY Z POTENCJAŁEM

Politechnika Wrocławska weźmie udział w dwóch projektach. Jako lider konsorcjum poprowadzi badania nad nowatorskim systemem chłodzenia i grzania budynków z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i akumulatorów ciepła. Zaangażuje się także w ocenę możliwości technologicznych w zakresie magazynowania energii cieplnej z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych w systemach solarnego chłodzenia i ogrzewania.

Politechnika Łódzka będzie koordynować prace badawcze nad hybrydowym komponentem budowlanym do magazynowania energii cieplnej promieniowania słonecznego, Politechnika Krakowska rozwinie technologię przyjaznych dla środowiska kompozytów geopolimerowych wzmacnianych włóknami odpadowymi, a Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN poprowadzi reasearch dotyczący odzyskiwania metali ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z kolei katowicki Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych włączy się w projekt na rzecz lepszej gospodarki odpadami.

NIE TYLKO NAUKOWCY

Wśród laureatów znaleźli się jednak nie tylko przedstawiciele uczelni czy jednostek naukowo-badawczych. W jeden z projektów zaangażowana jest polska firma – HiProMine S.A., która powstała w ramach BRIdge Alfa. Przedsiębiorstwo produkujące wysokiej jakości białko wraz z m.in. Peruwiańczykami i Norwegami będzie waloryzować produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego przy wykorzystaniu technologii opartych o owady. Innym projektem z udziałem Polaków będzie umiędzynarodowienie oceny opieki nad osobami umierającymi (CODE). Bydgoskie hospicjum Dom Sue Ryder prowadzone przez Pallmed Sp. z o.o. zbada jakość opieki nad pacjentami nowotworowymi na podstawie spostrzeżeń osieroconych krewnych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Polski w konkursie ERANet-LAC i życzymy powodzenia w realizacji projektów. Jednocześnie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystąpiło do inicjatywy EU-LAC Health, która ma na celu rozwój współpracy badawczej w dziedzinie zdrowia między krajami Unii Europejskiej a krajami Ameryki Łacińskiej.

2 grudnia 2016 r. zostanie otwarty nabór wniosków międzynarodowych w ramach konkursu EU-LAC Health Joint Transnational Call. Nabór wniosków potrwa do 28 lutego 2017 r.

Dodaj komentarz