Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 – stan na 15 grudnia 2019 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 57 065 inwestycji o łącznej wartości 439,4 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 15 grudnia 2019 roku złożono 124 692 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 723,0 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 444,2 mld zł, tj. 133,7 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 15 grudnia 2019 roku podpisano z beneficjentami 57 065 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 439,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 267,0 mld zł, czyli 80,4 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 180,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE 122,5 mld zł, co stanowi 36,9 procent alokacji.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz