Program LIFE

Ludzie na przestrzeni lat w znacznym stopniu zniszczyli środowisko naturalne. W dzisiejszych czasach pogarszanie się stanu ekosystemów stanowi jeden z kluczowych problemów, z którym musimy się zmierzyć.

Czym jest Program LIFE?

Program LIFE został założony z myślą o ochronie przyrody, środowiska oraz klimatu. Jest to jedyny program Komisji Europejskiej poświęconym w całości ochronie przyrody i środowiska. Jego celem jest wspieranie ochrony fauny i flory oraz promocja nowych rozwiązań mogących przyczynić się do rozwiązania istotnych problemów środowiskowych.

Jakie projekty mogą się starać o dofinansowanie?

W ramach programu współfinansowane są projekty pilotażowe, demonstracyjne lub o charakterze najlepszych praktyk wspierające środowisko w obszarach:

  • Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami,
  • Przyroda i Różnorodność biologiczna,
  • Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska

oraz klimat:

  • Ograniczenie wpływu człowieka na klimat,
  • Dostosowanie się do skutków zmian klimatu czy
  • Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

Jak ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej?

Beneficjentem programu może zostać każdy podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej. Program LIFE zarządzany jest przez Komisję Europejską, która raz w roku na swojej stronie publikuje terminy składania wniosków o dofinansowanie.

Nabory wniosków

W tym roku dostępne są jeszcze terminy składania wniosków do podprogramu działań na rzecz klimatu:

  • Ograniczenie wpływu człowieka na klimat – termin składania pełnego wniosku: 12 września 2019 r.
  • Dostosowywanie się do skutków zmian klimatu – termin składania pełnego wniosku: 12 września 2019 r.
  • Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu – termin składania pełnego wniosku: 12 września 2019 r.

Nabory wniosków ogłaszane są przez KE raz w roku. Ogłoszenie kolejnego naboru spodziewane jest w kwietniu 2020 r.

Jak duże dofinansowania można uzyskać?

Całkowity budżet Programu na lata 2014 -2020 wynosi 3 456 mln euro. Program LIFE podzielony jest na dwa podprogramy. Jeden z nich dotyczący ochrony środowiska – stanowi 75% rozdysponowanej ogólnej puli środków finansowych oraz drugi dotyczący działań na rzecz klimatu –  25% puli środków. W ciągu ponad 20 lat dofinansowanie uzyskało blisko 4 180 projektów z całej Europy.

Aktualnie w Polsce realizowane są 64 projekty o budżecie około 620 mln złotych. Wsparcie ze strony KE wynosi od 55 do 75% całkowitych kosztów projektu i średnio jest to kwota ok. 1 mln Euro. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego dofinansowanie ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączne dofinansowanie ze środków KE i krajowych w takim przypadku może sięgać nawet 95% kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji o programie i naborach znajdziecie na stronie.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz