Nowe projekty ekologiczne, prozdrowotne i drogowe w Programie Polska – Rosja

17-18 października 2019 r. w Worlinach (województwo warmińsko-mazurskie) Wspólny Komitet Monitorujący programu Polska-Rosja wybrał nowe projekty do dofinansowania. Wśród nich jest 10 projektów z obszaru środowiska oraz 4 przedsięwzięcia z zakresu dostępności (infrastruktura drogowa). Inicjatywy środowiskowe otrzymają ponad 19 mln euro, a drogowe ponad 8 mln euro. Ponadto Komitet wybrał jeden projekt rezerwowy z obszaru dostępności.

Wybrane projekty:

Środowisko

 • Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne (Beneficjent wiodący: Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach)
 • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez poprawę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i Gminie Nowe Miasto Lubawskie (Beneficjent wiodący: gmina Nowe Miasto Lubawskie)
 • Współpraca gmin Miłakowo i Gusiew na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej kluczowych obszarów rolniczo-turystycznych w zlewni Pregoły i Pasłęki (Beneficjent wiodący: gmina Miłakowo)
 • Zapobieganie oraz usuwanie skutków zmian klimatu poprzez zakup pojazdów i sprzętu pożarniczego do walki z pożarami lasów (Beneficjent wiodący: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie)
 • Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu (Beneficjent wiodący: gmina Rybno)
 • Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Młynarach i Gurjewsku (Beneficjent wiodący: gmina Młynary)
 • Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie (Beneficjent wiodący: gmina Miejska Kętrzyn)
 • Czyste środowisko – zadowoleni mieszkańcy (Beneficjent wiodący: gmina miejsko-wiejska Zalewo)
 • Rozwój infrastruktury na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym (Beneficjent wiodący: gmina Ostaszewo)
 • Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk, z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska-Rosja i Morza Bałtyckiego (Beneficjent wiodący: gmina Stare Juchy)

Dostępność

 • Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk (Beneficjent wiodący: gmina Puńsk)
 • Transgraniczna droga do przyszłości – inicjatywa gminy Ruciane Nidy i obszaru miejskiego Guryevska w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa istniejących sieci transportowych (Beneficjent wiodący: gmina Ruciane-Nida)
 • Wspólne inicjatywy w zakresie rozwoju i poprawy jakości oraz dostępności infrastruktury społecznej poprzez modernizację dróg rejonu Guriewsk i Gminy Sępopol (Beneficjent wiodący: gmina Sępopol)
 • Transgraniczne Trakty (Beneficjent wiodący: województwo pomorskie)
 • Projekt rezerwowy: Partnerstwo na rzecz rozwoju ogólnodostępnej lokalnej infrastruktury drogowej oraz kontaktów transgranicznych w obszarach o spójnych perspektywach rozwojowych – Powiat Bartoszycki – miasto Gusiew (Beneficjent wiodący: powiat bartoszycki, Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc)

Wszyscy beneficjenci będą mogli wziąć udział w szkoleniach, które zorganizuje dla nich Wspólny Sekretariat Techniczny programu. Szkolenia odbędą się 14 listopada w Olsztynie, 21 listopada w Gdańsku oraz 29 listopada w Kaliningradzie, a także w czerwcu 2020 r. w Olsztynie, Gdańsku, Białymstoku oraz w Kaliningradzie.

Podczas spotkania członkowie Komitetu powołali grupę roboczą dla nowej perspektywy Programu Polska – Rosja 2021-2027.

Szczegółowe informacje na temat wybranych projektów oraz terminów szkoleń dla beneficjentów zostaną wkrótce zamieszczone na stronie programu.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz