Unia sfinansuje każdy innowacyjny pomysł

Zakończenie konkursów w programie Polska-Saksonia

30 listopada 2018 roku zakończyły się dwa nabory wniosków o dofinansowanie w Programie Interreg Polska ─ Saksonia. Wpłynęło 20 wniosków, a wnioskowane wsparcie to 21,4 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wnioskodawcy złożyli wnioski w obszarach wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz partnerskiej współpracy i potencjału instytucjonalnego.

Celem konkursu w tematyce dziedzictwa było zebranie pomysłów projektowych, dzięki którym pogranicze polsko-niemieckie zyska na atrakcyjności turystycznej, a jego zasoby naturalne będą zachowane dla przyszłych pokoleń.

Z kolei zadaniem konkursu dotyczącego współpracy i potencjału instytucjonalnego było pozyskanie inicjatyw na rzecz partnerskiej kooperacji polskiej i niemieckiej administracji, współdziałania obywateli i instytucji oraz przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska.

Poprawa ochrony obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków wpłynie pozytywnie na wzrost atrakcyjności turystycznej wspólnego pogranicza. Skorzysta na tym także lokalna gospodarka. Zacieśniona współpraca obywateli i instytucji oraz skuteczniejsza administracja pozwolą lepiej sprostać problemom i wyzwaniom po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców przełoży się na umiejętność zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Pozwoli to zachować unikalne walory przyrodnicze tych terenów dla przyszłych pokoleń„– powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

W kwietniu przyszłego roku zbierze się Komitet Monitorujący program, który dokona wyboru wniosków złożonych w obu naborach.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz