Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich za 2018 rok

Poniżej zamieszczamy raport z dzialalności Rzecznika Funduszy Europejskich za 2018 rok.

Raport (PDF 347 KB) zawiera opis oraz wyniki działań podjętych przez Rzecznika w okresie sprawozdawczym.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz