Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 – stan na 6 października 2019 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 54 231 inwestycji o łącznej wartości 424,0 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 6 października 2019 roku złożono 119 688 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 694,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 427,5 mld zł, tj. 126,8 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 6 października 2019 roku podpisano z beneficjentami 54 231 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 424,0 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 257,7 mld zł, czyli 76,4 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 158,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 107,8 mld zł, co stanowi 32,0 procent alokacji.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz