Jak Komisja Europejska widzi rozwój Polski?

Polska gospodarka jest dobrej kondycji, ale są też wyzwania związane między innymi z innowacyjnością i inwestycjami. O ocenie sytuacji gospodarczej w Polsce, którą Komisja Europejska zawarła w Country Report Poland 2019, dyskutowali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Pod koniec lutego Komisja Europejska przedstawiła Country Report Poland 2019 – ocenę sytuacji gospodarczej w Polsce.

Ta ocena w jest pozytywna. Zostaliśmy przedstawieni jako kraj o wysokim tempie wzrostu, niskim bezrobociu, z coraz lepszą sytuacją finansów publicznych” – mówił minister Kwiecińskipodczas spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, rządu i samorządów. 

Minister zwrócił też uwagę na to, że diagnoza Komisji wskazuje też na kilka wyzwań, na przykład:

 • potrzebę wzrostu inwestycji prywatnych,
 • relatywnie niskie nakłady na innowacyjność,
 • konieczność walki ze zmianami klimatu.

To diagnoza, którą też sami stawiamy  i w wielu przypadkach wykupiliśmy już nawet receptę. Przykładowo, stworzyliśmy nową politykę inwestycyjną czy ulgi dla inwestujących w B+R. W obszarze innowacji już widoczne zmiany. Nakłady na badania i rozwój w Polsce w 2017 roku przekroczyły 1% PKB i powoli pniemy się w rankingach innowacyjności” – powiedział Kwieciński.

Tegoroczna edycja Country Report zawiera też rozdział poświęcony nowemu rozdaniu unijnych funduszy. Komisja Europejska wskazuje w nim jakie rodzaje inwestycji powinny być finansowane w Polsce z budżetu na lata 2021-2027. Chodzi na przykład o:

 • inwestycje w najważniejsze drogi i koleje,
 • cyfryzację usług publicznych,
 • termomodernizację budynków,
 • dostosowanie umiejętności pracowników i służb zatrudnienia do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Kwieciński podkreślił, ze tegoroczna edycja Country Report zawiera też rozdział poświęcony nowemu rozdaniu unijnych funduszy. Komisja Europejska wskazuje w nim jakie rodzaje inwestycji powinny być finansowane w Polsce z budżetu na lata 2021-2027. Chodzi na przykład o: inwestycje w najważniejsze drogi i koleje, cyfryzację usług publicznych, termomodernizację budynków, dostosowanie umiejętności pracowników i służb zatrudnienia do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Nie są to rzeczy nowe czy kontrowersyjne. Uważamy jednak, że w tej palecie brakuje kilku działań. Naszym zdaniem wśród możliwych celów wsparcia powinny znaleźć się między innymi współpraca na linii duże przedsiębiorstwa, działania na rzecz czystego powietrza, takie jak wymiana pieców, termodernizacja, podłączanie do sieci czy też zakup wagonów i autobusów dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami” – wyjaśnił Kwieciński

Wydarzenie zorganizowało przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Oprócz ministra Kwiecińskiego wzięli w nim udział między innymi:

 • Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
 • Joost Korte, Dyrektor Generalny w Dyrekcji do spraw Zatrudnienia i Spraw Społecznych w Komisji Europejskiej,
 • Marc Lemaitre, Dyrektor Generalny, Dyrekcji do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej,
 • Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii.

Więcej informacji i linki do dokumentów na stronach internetowych Komisji Europejskiej

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz