Transport miejski w Białymstoku dostępny+

W Białymstoku  pasażerowie z niepełnosprawnościami mogą zamówić miejski transport bez wychodzenia z domu. Mikrobus zawiezie ich w wyznaczone miejsce szybko i wygodnie. W mieście uruchomiono nowoczesny system do zamawiania przewozu osób z niepełnosprawnościami  –  dofinansowany z zarządzanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Programu Polska Wschodnia.

To kolejne, z licznych ułatwień, jakie czekają na pasażerów w inwestycjach w transport miejski w Polsce Wschodniej.

W inwestycjach wspieranych ze środków Unii Europejskiej idea dostępności przestrzeni publicznej dla wszystkich istnieje od zawsze. Nie inaczej jest w projektach obecnie realizowanych w Polsce Wschodniej.  Chcemy, aby z transportu miejskiego, drogowego, czy kolejowego mogli korzystać wszyscy, bez względu na trwałe lub czasowe ograniczenia możliwości ruchowych czy percepcji.” mówi Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Białostocki system to rozwiązanie innowacyjne. Choć usługa przewozu osób z niepełnosprawnościami „od drzwi do drzwi” istniała w mieście już wcześniej, teraz korzystanie z niej jest łatwiejsze i jeszcze bardziej dostępne dla pasażerów.

Jak to działa

System zamawiania przewozu osób z niepełnosprawnościami obejmuje stronę internetową www.mikrobusy.bialystok.pl i mobilną aplikację. To wygodne rozwiązanie, które pozwala na zamówienie transportu z dowolnego urządzenia – ważne, aby miało ono dostęp do internetu. Zalogowany użytkownik widzi na stronie dostępność mikrobusów danego dnia. Wybiera na mapie miejsce skąd zostanie odebrany i dokąd będzie jechał. Wskazuje, czy będzie podróżował samodzielnie, czy w większej grupie osób. Dane trafiają do dyspozytora Białostockiej Komunikacji Miejskiej, który zamówienie sprawdza i ostatecznie zatwierdza, aby mogło ono następnie trafić na tablet konkretnego kierowcy w konkretnym busie. Kiedy bus znajdzie się w pobliżu miejsca „odbioru” zamawiającego, ten otrzyma powiadamiającego SMS-a. Dzięki temu nie musi oczekiwać na pojazd na zewnątrz budynku. Aplikacja umożliwia również podgląd aktualnej pozycji zamówionego mikrobusu i kontakt z kierowcą.

W dni robocze realizowanych jest ok. 180 kursów. Mikrobusy jeżdżą od godzin porannych do późnego wieczora. Do korzystania z przewozów w pierwszej kolejności uprawnione są osoby z niepełnosprawnością kończyn dolnych, w szczególności poruszające się na wózku inwalidzkim. Mogą jednak z nich korzystać również osoby z innymi typami niepełnosprawności.

Grafika ze strony białostockiego systemu przewozu osób z niepełnosprawnościami

foto: www.mikrobusy.bialystok.pl

Inwestycje w transport miejski

Wprowadzona w Białymstoku aplikacja jest jednym z elementów realizowanego przez miasto projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej”, współfinansowanego ze środków Programu Polska Wschodnia. W ramach projektu miasto kupiło niskoemisyjny tabor (20 autobusów, w tym 2 hybrydowe), powstaną także nowe buspasy, chodniki, ścieżki rowerowe, czy wiadukt nad torami kolejowymi. Wartość tego projektu to ponad 137 mln zł, w tym prawie 85 mln zł dofinansowania EFRR. Łącznie, w Programie Polska Wschodnia (POPW) na inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską (dz. 2.1 Zrównoważony transport miejski) przewidziano 440 mln euro. Inwestycje związane z ekologicznym transportem miejskim realizowane są we wszystkich miastach wojewódzkich Polski Wschodniej: Lublinie, Olsztynie, Kielcach, Rzeszowie i Białymstoku. Efektem projektów będzie przyjazny, ekologiczny, dobrze służący mieszkańcom i potencjalnym inwestorom transport publiczny. Wybudowanych zostanie między innymi ponad 12 km linii tramwajowych, zakupionych 314 sztuk taboru i zainstalowanych 14 inteligentnych systemów transportowych.

***

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja start-upów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz