Trener innowacji dla każdego przedsiębiorcy

W jaki sposób rozwinąć swoją firmę? Jak wprowadzić ją na tory innowacji z wykorzystaniem Funduszy Europejskich? Jest nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą znaleźć odpowiedzi na te pytania – to Innovation Coach.

„Innovation Coach to instrument skierowany przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy nie mają doświadczenia z innowacjami. Dzięki niemu firmy będą mogły nieodpłatnie i kompleksowo zasięgnąć porady ekspertów, którzy wspomogą ich we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach”- podkreśliła wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Rozwijamy instrument STEP

Projekt jest realizowany jako II ścieżka instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP). I ścieżka STEP – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt została uruchomiona w lipcu 2018 roku. Oba narzędzia zostały zaprojektowane jako system komplementarnego wsparcia przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić innowacyjną działalność przy udziale funduszy europejskich. To pierwsze tego typu bezpłatne narzędzie oferowane przez administrację, które będzie służyło wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom w rozwijaniu działalności.

Innovation Coach w kilku krokach

Projekt będzie realizowany w kilku etapach. Pierwszy z nich to aktywne dotarcie do tych przedsiębiorstw, które do tej pory nie aplikowały o wsparcie w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Horyzont 2020, a także nie prowadziły samodzielnie lub prowadziły w niewielkim zakresie projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Będą temu służyły spotkania z przedsiębiorcami, m.in. podczas ogólnopolskich i regionalnych wydarzeń branżowych, w inkubatorach, parkach technologicznych, ośrodkach wspierania innowacji, Izbach Przemysłowych czy spółdzielniach. Kolejnym krokiem będą konsultacje, dzięki którym eksperci zapoznają się z doświadczeniem firmy w obszarze innowacji i prac badawczo-rozwojowych. Po konsultacjach przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ostatniego etapu – coachingu indywidualnego. Jego celem będzie rozpoznanie potrzeb i potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa oraz wskazanie, w jaki sposób i w jakim obszarze firma może prowadzić działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową. Coaching będzie prowadzony przez ekspertów branżowych z doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, wdrożenia i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz w ocenie takich projektów. Uzupełnieniem tej usługi będą warsztaty B+R, na których uczestnicy zaznajomią się ze specyfiką prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Co będzie efektem

Efektem całej ścieżki będą indywidulane rekomendacje dla przedsiębiorców zawierające propozycje działań innowacyjnych w firmie. Docelowo odbędzie się 2100 konsultacji, usługą coachingu indywidualnego zostanie objętych 360 przedsiębiorstw, a warsztaty B+R obejmą około 700 przedsiębiorców. Zainteresowani usługą przedsiębiorcy mogą skorzystać ze strony www.innovationcoach.pl i zarejestrować swoją firmę.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz