Unia sfinansuje każdy innowacyjny pomysł

Unia sfinansuje każdy innowacyjny pomysł

Jesteś przedsiębiorcą? Chcesz rozwinąć własną działalność? Masz już innowacyjny pomysł lub produkt ale brakuje ci funduszy? Teraz możesz dostać dofinansowanie na każdy swój wydatek.
Program zakłada wsparcie dla każdego innowacyjnego pomysłu, produktu lub usługi. Można otrzymać dofinansowanie na wszystkie niezbędne narzędzia np.; oprogramowanie, patenty, licencje, maszyny i urządzenia oraz usługi wyspecjalizowane Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Wartość dofinansowania jest uzależniona od wielkości danego przedsiębiorstwa i jego siedziby. Według oceny procentowej można zyskać od 10 do 70% kosztów inwestycji. Jeśli chodzi o wartość inwestycji w usługi jest ona stała i wynosi 70% kosztów. Na większe dofinansowanie mogą liczyć mniejsze przedsiębiorstwa z mniej rozwiniętych regionów np. wschodniej części Polski.

Koszt Twojego pomysłu

Początkowa inwestycja może wynosić do 1mln zł, z czego Unia Europejska pokryje nawet do 700 tyś zł wydatków na cele inwestycji. Natomiast usługi doradcze IOB powinny stanowić 1/3 wartości projektu. Przykładowo mogą kosztować do 500 tyś zł, a dotacja pokryje około 350 tyś zł.
Pamiętaj jednak, że wszystkie te wydatki mają być podporządkowane wprowadzeniu do przedsiębiorstwa innowacji – rozszerzeniu oferty o nowy (znacząco ulepszony) produkt/usługę lub wprowadzenie nowych (znaczące usprawnienie aktualnych) procesów produkcyjnych bądź dostawczych.

Czas na realizację projektu

Projekt powinien być ukończony w przeciągu 36 miesięcy, nie później jednak niż do 31 grudnia 2023 roku. Jego realizację można zacząć najwcześniej dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Ważne jest to aby inwestycje w ramach projektu muszą być utrzymane przez 3 lata. W tym czasie możliwa jest wymiana przestarzałego lub zepsutego sprzętu.

Usługi doradcze

Akredytowana IOB może ci pomóc wdrożyć innowację do przedsiębiorstwa, oferując niezbędną wiedzę, przeszkolenie, a także przetestowanie i monitorowanie jej działania. Jest także w stanie przeanalizować wpływ innowacji na środowisko naturalne. IOB może dokonać niezbędnych analiz i opracować strategie (np. finansowe czy marketingowe), które pomogą w rozwinięciu twojej działalności. Oferuje także wsparcie doradcze w zarządzaniu własnością intelektualną, opracowaniu dokumentów, czy też negocjowaniu i podpisywaniu umów z podwykonawcami.

Na co zwrócić uwagę w projekcie

Wniosek jest sprawdzany pod względem poprawności formalnej i jakości merytorycznej. PARP oceni, na ile innowacyjny jest twój pomysł i czy jest zgodny z zakresem działania, a przy tym racjonalny i uzasadniony. Powinien także wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację. Ponadto zweryfikuje, czy posiadasz potencjał do wprowadzenia innowacji i na ile twoje założenia są adekwatne do projektu. Dodatkowe punkty uzyskasz, jeśli równolegle panujesz wprowadzenie innowacji organizacyjnej bądź marketingowej.

Dodaj komentarz