Innowacje i B+R, dotacje i ulgi

Innowacje i B+R

Innowacje motorem napędowym rozwoju firm oraz sposobem na budowanie konkurencyjnej pozycji

Innowacje są kluczowe dla rozwoju firm i budowania konkurencyjnej pozycji na rynku. Innowacje pozwalają na wprowadzenie na rynek nowych i lepszych produktów lub usług, zmniejszenie kosztów produkcji i zwiększenie wydajności, a także poprawę jakości i wydajności pracy. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań może przyczynić się do rozwoju firmy i zwiększenia jej wartości rynkowej.

Innowacje są też kluczowe w procesie tworzenia nowych branż i sektorów gospodarki. Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania pozwalają na powstanie nowych przedsiębiorstw oraz przyczyniają się do rozwoju istniejących sektorów. Wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług może również przyczynić się do powstania nowych rynków i zwiększenia zainteresowania ze strony klientów.

W dzisiejszych czasach rozwój technologiczny odgrywa kluczową rolę w procesie innowacji. Przedsiębiorstwa inwestują w badania i rozwój nowych technologii oraz wdrażają je w swojej działalności. Rozwój technologiczny umożliwia wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i usług oraz przyczynia się do poprawy wydajności i efektywności pracy.

Inwestycje w innowacje są ważne nie tylko dla firm, ale również dla gospodarki jako całości. Przyczyniają się one do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, co z kolei przekłada się na wzrost gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie dochodów państwa.

W ramach Unii Europejskiej istnieją różne programy i fundusze, które wspierają innowacje i rozwój przedsiębiorczości, takie jak Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), Instrumenty Finansowe na rzecz Innowacji (IFI), Fundusz Europejski na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), a także różne programy i fundusze związane z polityką spójności oraz inwestycjami w badania naukowe i rozwój technologiczny.

W czym się specjalizujemy:

Ulga na badania i rozwój to forma wsparcia dla przedsiębiorców, którzy inwestują w badania naukowe i rozwój nowych produktów oraz usług. Ulga pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania i związanych z tym obciążeń podatkowych, co z kolei pozwala na zwiększenie nakładów na badania i rozwój.

Ulga na badania i rozwój jest dostępna dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca musi spełnić określone wymagania, takie jak prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, zgłoszenie ulgi w odpowiednim terminie oraz zachowanie dokumentacji potwierdzającej realizację prac badawczo-rozwojowych.

Korzyści z ulgi na badania i rozwój to przede wszystkim zmniejszenie obciążeń podatkowych, co pozwala na zwiększenie nakładów na badania i rozwój, rozwój nowych produktów i usług oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dodatkowo, ulga przyczynia się do zwiększenia efektywności i jakości pracy, a także przyczynia się do rozwoju całej gospodarki poprzez rozwój innowacyjnych rozwiązań.

W Polsce, ulga na badania i rozwój regulowana jest ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby uzyskać ulgę, przedsiębiorca musi spełnić określone warunki i prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem.

Pomagamy w pełnym aplikowaniu o ulgę , także 5 lat  wstecz.

Aby skorzystać z ulgi na badania i rozwój, przedsiębiorca musi przejść przez kilka etapów:

  1. Prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych – przedsiębiorca musi prowadzić prace badawczo-rozwojowe, które kwalifikują się do uzyskania ulgi na badania i rozwój.

  2. Dokonanie wydatków na badania i rozwój – przedsiębiorca musi ponieść odpowiednie wydatki na badania i rozwój, takie jak koszty zatrudnienia pracowników badawczych, koszty zakupu sprzętu czy koszty wynajmu laboratoriów.

  3. Zgłoszenie ulgi w odpowiednim terminie – przedsiębiorca musi zgłosić uzyskanie ulgi na badania i rozwój w odpowiednim terminie, który wynosi 36 miesięcy od końca roku podatkowego, w którym zostały poniesione wydatki na badania i rozwój.

  4. Zachowanie dokumentacji – przedsiębiorca musi zachować dokumentację potwierdzającą prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz poniesione koszty.

  5. Składanie zeznań podatkowych – przedsiębiorca musi wypełnić odpowiednie zeznania podatkowe, w których uwzględni ulgę na badania i rozwój.

  6. Kontrola ze strony organów podatkowych – przedsiębiorca może zostać poddany kontroli ze strony organów podatkowych, które sprawdzą zgodność z wymaganiami i warunkami uzyskania ulgi na badania i rozwój.

Etapy aplikowania o ulgę na badania i rozwój są złożone i wymagają spełnienia określonych wymagań i kryteriów. Wymagają one także zachowania odpowiedniej dokumentacji i przestrzegania terminów. W celu uzyskania ulgi na badania i rozwój, warto skorzystać z pomocy specjalistów lub zapoznać się z dokładnymi wymaganiami regulującymi ten proces.

Zapraszamy do współpracy!

Skorzystaj tutaj!

Zapraszamy przedsiębiorstwa posiadające innowacyjne pomysły lub produkty do skorzystania z naszej oferty dofinansowania. Wspieramy projekty, które przyczyniają się do rozwoju firm oraz zwiększają ich konkurencyjność na rynku.

Nasza oferta nie kończy się na złożeniu wniosku i podpisaniu umowy. Pomagamy naszym klientom w trudnym procesie realizacji projektu oraz jego rozliczeniu. Wspieramy przedsiębiorstwa na każdym etapie, od pomysłu do finalizacji projektu, aby zapewnić ich skuteczne i efektywne funkcjonowanie.

Dofinansowania, które udzielamy, pozwalają na uzyskanie kapitału na inwestycje, rozszerzenie usług oraz ekspansję zagraniczną. Nasze wsparcie daje przedsiębiorstwom nie tylko finansowe możliwości rozwoju, ale również dostęp do wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów.

Skorzystaj z naszej oferty i rozwijaj swoją firmę z nami!

Skorzystaj tutaj!

Najnowsze informacje

Kredyt ekologiczny – dotacja z BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków dofinansowanie na zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia), której efektem musi być...

Read More

Program FENG – Ścieżka SMART

Startuje ogólnopolski program FENG 2021-2027. Dla firm szczególnie interesująca jest Ścieżka Smart, która wspiera działalność badawczo-rozwojową, innowacyjną i inwestycyjną. Ścieżka Smart jest...

Read More