Wsparcie EBI dla programów badań i rozwoju w Polsce

  • Kredyt dla polskiego rządu w wys. 305 mln euro pomoże narodowym ośrodkom naukowym w Warszawie i Krakowie finansować projekty zarówno w dziedzinie badań podstawowych, jak i stosowanych.
  • Jest to już piąty kredyt tego rodzaju w ciągu mniej niż dziesięciu lat, wspierany przez program Komisji Europejskiej Horyzont 2020.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Ministerstwo Finansów podpisały umowę o sfinansowanie w latach 2019–2020 szeroko zakrojonych programów badawczych realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w Warszawie. Kredyt EBI jest również objęty gwarancją w ramach programu Komisji Europejskiej dotyczącego innowacji – Horyzont 2020.

EBI udzieli kredytu w wysokości 305 mln euro (ok. 1,3 mld zł) Ministerstwu Finansów, który będzie współfinansować środki budżetowe przyznane obu instytucjom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie działań w zakresie badań i rozwoju, prowadzonych przez podmioty publiczne lub prywatne. Narodowe Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie, wspiera badania podstawowe i projekty realizowane przez badaczy na różnych etapach ich kariery we wszystkich dziedzinach nauk ścisłych, technologii i nauk humanistycznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, wspiera projekty w zakresie badań stosowanych i rozwoju oraz działalność innowacyjną w Polsce.

„Znaczenie projektów realizowanych wspólnie z Bankiem rośnie, szczególnie w dziedzinie badań i rozwoju, opieki zdrowotnej i społecznej, co odzwierciedla priorytety polityki rządu. W perspektywie długoterminowej, takie inwestycje w tych obszarach poprawią konkurencyjność polskiej gospodarki” – powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

„Wspieranie innowacji to jeden z priorytetów banku UE. Dzięki tej nowej umowie mamy pewność, że środki na finansowanie badań i rozwoju w Polsce wesprą zarówno badania podstawowe, jak i stosowane, zaspokajając ogólne potrzeby polskiej nauki i biznesu. Większa ilość środków na korzystnych warunkach w całym łańcuchu badań i rozwoju sprawi, że Polska będzie się rozwijać w kierunku gospodarki opartej na wiedzy” – powiedział wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje w Polsce Vazil Hudák.

„Dzięki tej umowie Komisja Europejska nieustannie wspiera instytucje badawcze i dąży do wzmocnienia polskiej bazy naukowej zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i stosowanych. Pożyczka w wysokości 305 milionów euro pomoże stworzyć przyszłe polskie innowacyjne produkty i usługi” – dodał komisarz europejski ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas.

Dodatkowe informacje o umowie

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie są odpowiedzialne za finansowanie projektów realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne, wyłonionych w drodze konkursu. Szacuje się, że każdego roku ok. 20 tys. badaczy otrzyma co najmniej część finansowania z grantów dystrybuowanych przez te dwie instytucje. Odpowiada to 15 proc. wszystkich pracowników zajmujących się badaniami i rozwojem w kraju w okresie 2 lat.

Jest to już piąty kredyt EBI tego rodzaju udzielony w celu wspierania działalności obu ośrodkom od 2011 r., co oznacza, że łączna wartość finansowania EBI wyniesie łącznie 1,76 mld euro (równowartość ok. 7,5 mld zł).

Od 2004 r. Bank udzielił już polskiemu sektorowi naukowemu wsparcia w ramach 20 operacji. Ostatnia z nich została podpisana w lipcu br. pomiędzy EBI a polskim Ministerstwem Finansów i dotyczyła udzielenia kredytu na wspieranie działalności Polskiej Akademii Nauk w wys. 170 mln euro na lata 2019–2020. W tym przypadku kredyt EBI również uzupełniał finansowanie przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji o działalności EBI w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla rzetelnie przygotowanych inwestycji służących realizacji politycznych celów UE.

O programie InnovFin i grupie EBI

InnovFin Science, InnovFin – inicjatywa UE w zakresie finansowania innowacji, wspiera inwestycje w badania naukowe i innowacje dokonywane przez instytuty badawcze, uniwersytety i organizacje badawcze (publiczne lub prywatne), w tym finansowanie budynków i innej infrastruktury bezpośrednio związanej z działalnością badawczą i innowacyjną. Produkt jest wdrażany bezpośrednio przez EBI w formie finansowania dłużnego lub kapitałowego od 25 mln euro. Firmy i inne podmioty mające siedzibę w państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont 2020” mogą zostać beneficjentami końcowymi.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz