Współpraca Polska-Chiny

Współpraca Polska-Chiny – przygotowania do ogłoszenia pierwszego konkursu

Informujemy, że na mocy listu intencyjnego w sprawie współpracy w dziedzinie wspólnych badań i rozwoju zawartego w dniu 21 czerwca 2016 r. między Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) rozpoczął przygotowania do ogłoszenia pierwszego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na przełomie lutego i marca 2017 roku.

Wnioskodawcami w konkursie będą mogły być jednostki naukowe, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz składające się z nich konsorcja. Wymogiem niezbędnym do złożenia wniosku będzie udział w projekcie przynajmniej jednego partnera z Chińskiej Republiki Ludowej.

Składane projekty powinny swoją tematyką obejmować jeden z poniższych obszarów:

  1. Engineering and technical fields, including mechanical engineering, instrumentation technology, power and electrical engineering, mining engineering, metallurgical engineering and technology;
  2. Energy science and technology, including the development of new energy, clean coal utilization, renewable energy utilization;
  3. Material science, including bio-materials, nano-materials;
  4. Environmental science and technology, including environmental protection engineering, water resource management; preventing pollution and deforestation;
  5. Food science and technology, including food processing technology and food safety;
  6. Medicine, including health and medical technology;  medical technologies engineering including medical biotechnology, diagnostics and therapy civilization diseases, personalized medicine; new medicines;
  7. Information and communication technologies (ICT);
  8. Space research;
  9. Unmanned aerial vehicle technologies (UAV)

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie przez polskie podmioty wynosi 500 000 EUR na pojedynczy projekt, przy czym okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Dodaj komentarz