Współpraca polsko-niemiecka: wybrano 10 projektów do dofinansowania

26-27 listopada 2019 r. w Zinnowitz Komitet Monitorujący programu INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska wybrał do dofinansowania 10 projektów: 9 w osi „Współpraca transgraniczna” oraz 1 projekt w osi „Edukacja transgraniczna”. Łączna wartość dofinansowania dla projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 6,9 mln euro.

Wdrożenie 9 projektów w obszarze współpracy transgranicznej pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału współpracy instytucji w regionie. Wybrane inicjatywy będą wspierać m.in. współpracę placówek medycznych w celu poprawy opieki zdrowotnej poprzez:

  • szybszą, efektywną i innowacyjną diagnostykę chorób arytmii serca,
  • transgraniczną współpracę w zakresie najnowszych osiągnięć inżynierii biomedycznej.

Wybrane projekty dotyczą ponadto stałego doradztwa dla obywateli w zakresie spraw administracyjnych związanych z odmiennym porządkiem prawnym po obu stronach granicy, jak również wsparcia w transgranicznych kontaktach biznesowych.

Dofinansowanie otrzyma również projekt wspierający współpracę transgraniczną instytucji w obszarze aktywizacji społeczno-kulturalnej Regionu.

Dodatkowo, Komitet wybrał jeden projekt z obszaru edukacji. Głównym celem projektu jest przełamanie barier językowych w celu osiągnięcia zatrudnienia i szkolenia w zawodach po obu stronach granicy, w których brakuje wykwalifikowanych pracowników.

Kolejne Posiedzenie Komitetu zaplanowano na marzec 2020 r. Podczas niego zostaną wybrane kolejne projekty z osi priorytetowej „Współpraca transgraniczna”.

Lista projektów wybranych do dofinansowania  (DOCX 45 KB)

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz