Wzornictwo- element strategii tworzenia produktu

Wzornictwo- element strategii tworzenia produktu

Podczas tworzenia produktów, które są sprzedawane na dużą skalę oraz uwzględniając jego  projektowanie w kategoriach elementu gospodarki, mówimy o wzornictwie przemysłowym. Jest to element produkcji podczas tworzenia nowego produktu, a także bardzo często aspekt kreowania innowacji. W procesie tworzenia i rozwoju produktu powinny angażować się wszystkie piony przedsiębiorstwa, w tym nie tylko manager produktu czy inżynier, ale np. marketing, sprzedaż, logistyka. Przedsiębiorcy którzy chcą być liderami innowacji zawsze powinni myśleć o uzupełnieniu zespołu o osobę pełniącą rolę projektanta wzornictwa przemysłowego, ponieważ pełni on rolę moderatora pomiędzy wszystkimi ogniwami w tym procesie. Zaangażowanie szerszej grupy pracowników, zwiększa szansę na stworzenie innowacyjnego produktu, który odróżnia się od konkurencji, co w praktyce zazwyczaj oznacza lepszy przychód, funkcjonalność i wydajność. Pozytywny efekt estetyczny zazwyczaj jest tylko bonusem wynikającym z zastosowania wzornictwa przemysłowego.

Głównym zadaniem projektantów wzornictwa przemysłowego jest także rozwijani  aspektów, które tworzą emocjonalną więź klienta z produktem, które mają spowodować, że użytkowany produkt spełnia nawet najwyższe wymagania. Skuteczność projektantów zależy od wprowadzenia produktu na rynek. Każdy projektant powinien wiedzieć, że najważniejsze jest podążanie za technologią. Im bardziej wyszukany design tym bardziej może być owocna sprzedaż danego produktu.

Projektowanie przemysłowe ma odgrywa ważny element, który wpływa na rozwój przedsiębiorstw. Produkcja produktów w oparciu o myślenie projektowe, w tym wykorzystanie designu oraz wzornictwa pozwala osiągnąć wyższą konkurencyjność oraz zwiększać skuteczność wydatków na badania i rozwój.

Na rozwój działalności opartej na  wzornictwie przemysłowym w Polsce zostały przeznaczone środki w ramach dofinansowania UE. W sumie około 144 mln euro zostanie przeznaczonych w ramach programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020, a wsparcie wzornictwa w firmach będzie możliwe w ramach projektów badawczo-rozwojowych oraz związanych z podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw. Pierwsze konkursy zostaną uruchomione już w trzecim kwartale tego roku. Tymczasem już od 31 sierpnia 2015 r. rusza nabór na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” III osi priorytetowej: „Wsparcie innowacyjne w Przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”. Środki w tym działaniu mogą być przeznaczone przez MMŚP na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów.

Dodaj komentarz