Kwieciński: „Z programów zarządzanych z Brukseli możemy wycisnąć więcej”

Rząd chce, by w 2020 roku podmioty z Polski pozyskały co najmniej 2,5% z centralnych funduszy UE. Pomóc ma silniejsza koordynacja, którą zajmie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Do tej pory nie było jednego rządowego ośrodka, który zbadałby dlaczego podmioty z Polski nie są w czołówce, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych funduszy, a potem wdrożył rozwiązania, które zwiększyłyby nasz udział. A to ważne pieniądze, które firmy czy uczelnie mogą przeznaczyć między innymi na innowacje – wyjaśnia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i dodaje: Teraz jest dobry moment, by to zmienić. Prace nad budżetem UE 2021-2027 są w toku. W nowej perspektywie z funduszy zarządzanych z Brukseli możemy wycisnąć więcej.

Koordynacją pozyskiwania funduszy centralnych zajmie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. MIiR dotychczas zidentyfikowało przyczyny niskiego wykorzystania przez polskie podmioty środków zarządzanych przez UE oraz zaproponowało narzędzia wsparcia na poziomie strategicznym, wdrożeniowym i na poziomie wnioskodawcy. Zwiększenie efektywności wykorzystania środków unijnych, w tym zwiększenie polskiego udziału w programach zarządzanych na poziomie unijnym to jeden z celów, które postawił przed sobą rząd w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W budżecie UE na lata 2014-2020 Bruksela zarządza kwotą około 540 mld zł. To w zdecydowanej większości pieniądze, które nie są podzielone na kraje – podmioty z Polski muszą o nie konkurować z podmiotami z innych krajów. Środki te dostępne są na przykład w programach Horyzont 2020, Erasmus, CEF (Transport, Energia, Telekomunikacja), Cosme czy Life. Komisja Europejska zaproponowała, że w nowym budżecie znacząco wzrośnie pula na program Horyzont Europa (następca Horyzontu 2020) do około 100 miliardów euro. Powstanie też nowy program Cyfrowa Europa (około 10 miliardów euro). Ponadto część środków w formule instrumentów zwrotnych ma być skupiona w jednym programie, którego robocza nazwa to InvestEU.

Rządowa strategia zakłada, że udział polskich podmiotów, między innymi przedsiębiorców i instytutów badawczych, w ogólnej puli środków zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, powinien wzrosnąć do 2,5% w 2020 roku oraz do 5% w 2030 roku z obecnego poziomu 1%. Liderami w pozyskiwaniu tych pieniędzy są Niemcy i Hiszpania, których udział w 2017 r. wynosił odpowiednio 15,9% oraz 8,9%.

Dodaj komentarz