Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 roku – komentarz MR do danych GUS

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wzrosło o 5,3 proc. (r/r) i wyniosło 5229,44 zł, natomiast przeciętne zatrudnienie wzrosło o 2,6 proc. (r/r), osiągając poziom 6394,8 tys. osób.

Grafika przedstawia napis: Analizy MR, wynagrodzenia na niebiesko-fioletowym tle oraz fragment zdjęcia 50- i 100-złotowych banknotów

Dynamikę zatrudnienia w listopadzie należy ocenić pozytywnie. Wzrost liczby zatrudnionych – o 10,5 tys. osób w stosunku do października – jest wysoką wartością w kontekście wyników odnotowanych w ostatnich miesiącach. Wzrost w ujęciu miesięcznym o 0,2 proc. jest najwyższy od czerwca i wyższy niż w listopadzie 2018 r.

Wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach wciąż jest stosunkowo wysoki. Przeciętna miesięczna dynamika wynagrodzeń w tym roku wynosi 6,6 proc. wobec 7,2 proc. w roku ubiegłym.

Dane GUS odnoszą się do przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników. 

Źródło: https://www.gov.pl/

Dodaj komentarz