200 mln zł na rozwój kadr dla przemysłu i biznesu

200 mln zł na rozwój kadr dla przemysłu i biznesu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło dwa nowe konkursy, których celem jest wsparcie rozwoju przyszłych kadr przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora usług dla biznesu. Nabór wniosków w dwóch konkursach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rusza 8 maja.

– Dobrze wykształceni, świetnie przygotowani do pracy i przedsiębiorczy absolwenci uczelni to jeden z motorów napędzających dynamiczny rozwój naszego kraju. Reformując szkolnictwo wyższe stawiamy na poprawę jakości kształcenia, niezależnie od kierunku studiów. Jednocześnie uruchamiamy programy dedykowane konkretnym branżom o znaczącym potencjale rozwojowym, np. branży motoryzacyjnej – mówi Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Staże i wyższe kompetencje studentów

Celem uruchomionych przez NCBR konkursów jest stworzenie wysokiej jakości programów stażowych i programów rozwoju kompetencji dla studentów planujących związać swoją przyszłość z szeroko rozumianą branżą motoryzacyjną lub firmami prowadzącymi w Polsce działalność w sektorach BPO (outsourcing procesów biznesowych), SSC (centrach usług wspólnych) lub IT. Branże te rozwijają się dynamicznie i potrzebują nowych pracowników.

Choć głównymi beneficjentami będą studenci, to konkursy NCBR stanowią dużą szansę dla samych uczelni. Środki finansowe pozwolą nie tylko na dalszy rozwój prowadzonych przez nie programów stażowych, ale poprzez zaangażowanie pracodawców w prowadzone programy kształcenia, przyczynią się również do zwiększenia atrakcyjności wybranych kierunków.

–W ostatnich latach mamy do czynienia ze stale rosnącymi oczekiwaniami rynku pracy wobec absolwentów uczelni, co wynika zarówno z postępu technologicznego, jak i konieczności zwiększania przewag konkurencyjnych poszczególnych firm. Uruchamiając nowe konkursy inwestujemy w rozwój konkretnych branż, ale przede wszystkim w młodych ludzi, których kompetencje oraz umiejętność ich wykorzystania w pracy zaważą na tempie rozwoju polskiej gospodarki – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Kadry dla rozpędzającej się branży

Budżet konkursu dedykowanego projektom dla branży motoryzacyjnej wynosi 100 mln zł.

O dofinansowanie mogą starać się uczelnie kształcące co najmniej 100 studentów. Poza programami stażowymi uczelnie mogą zgłaszać także m.in projekty uwzględniające certyfikowane szkolenia, zajęcia realizowane na uczelniach przez przedsiębiorców czy wizyty studyjne. W celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań, uczelnie już na etapie przygotowania projektu muszą nawiązać współpracę z co najmniej jednym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w Polsce w przemyśle motoryzacyjnym. Minimalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, zaś maksymalny – 42.

Konkurs dotyczący przyszłych kadry przemysłu motoryzacyjnego to kolejna inicjatywa NCBR mająca na celu wsparcie tej dynamicznie rozwijającej się w Polsce branży. Warto przypomnieć, że w kwietniu, w ramach I konkursu INNOMOTO, przedsiębiorcy z tego sektora otrzymali 240 mln zł na realizację nowatorskich koncepcji.

Impuls do rozwoju mniejszych miast

Wymagania w konkursie na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu są bardzo podobne. Także w tym przypadku uczelnie muszą nawiązać współpracę z co najmniej jednym przedsiębiorcą prowadzącym w Polsce działalność w branży, której dedykowany jest konkurs. Zasadniczą różnicą jest grupa podmiotów mogących wnioskować o dofinansowanie – wnioski mogą składać jedynie uczelnie z miast liczących do 240 tys. osób. To efekt zabiegów resortu nauki na rzecz wsparcia mniejszych ośrodków na polu współpracy nauki z biznesem i zwiększania w nich dostępności kadr dla dynamicznie rozwijających się branż.

Oba konkursy organizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Wnioski o dofinansowanie projektów, składane wyłącznie w wersji elektronicznej, NCBR będzie przyjmował do 9 czerwca.

Dodaj komentarz