Startuje Akademia Menedżera Innowacji

Od wczoraj przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w programie szkoleniowo-doradczym „Akademia Menedżera Innowacji” mogą zgłaszać się do PARP. Projekt skierowany jest do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji.

Akademia Menedżera Innowacji (AMI) to program kierowany do kadry zarządzającej firm, który powstał we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu. Program Akademia Menedżera Innowacji jest współfinansowany z Programu Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Inteligentny Rozwój.

Wzrost innowacyjności można wspierać przy pomocy różnych narzędzi. Z funduszy unijnych finansujemy m.in. projekty badawczo-rozwojowe, projekty wdrożeniowe, inwestycje związane z rozbudową infrastruktury B+R na uczelniach i w przedsiębiorstwach. Ważne są również działania o charakterze „miękkim”, polegające na rozwijaniu kompetencji menadżerów zarządzających innowacjami w firmach. Bardzo liczymy na sukces programu Akademia Menedżera Innowacji, finansowanego z dwóch programów: Wiedza, Edukacja i Rozwój oraz Inteligentny Rozwój. Dzięki niemu osoby zarządzające w firmach zdobędą praktyczną wiedzę o opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań, co powinno mieć w przyszłości przełożenie na większą liczbę projektów B+R realizowanych w firmach, większą liczbę patentów, bardziej efektywną współpracę z jednostkami naukowymi– mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Efektem udziału firm w AMI będą wdrożenia odpowiadające na zdiagnozowane w przedsiębiorstwie potrzeby z zakresu innowacyjności, takie jak zarzadzanie talentami, współpraca B+R, nawiązanie kontaktów z klientami przy tworzeniu i doskonaleniu produktów.

Akademia wypełnia lukę w systemie wsparcia, oferując instrument, który pomoże budować kulturę innowacji w firmie oraz pomoże w zarządzaniu całym cyklem innowacji, ponieważ nowatorskie rozwiązania trzeba jeszcze umieć dostrzec, docenić, ocenić i sprzedać – mówił wiceminister przedsiebiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Program AMI realizowany będzie przez ok. 8 miesięcy, równolegle w wymiarze szkoleniowym i doradczym. Część szkoleniowa w formie wykładów i warsztatów odbywać się będzie podczas stacjonarnych dwudniowych zjazdów (piątki i soboty). Część doradcza (170 godzin) realizowana będzie w poszczególnych firmach, gdzie uczestnicy pod okiem doradcy, będą mogli zastosować zdobytą wiedzę, czyli rozwiązać konkretne problemy w swoim przedsiębiorstwie. Ponadto uczestnicy AMI uzyskają wsparcie eksperta w jednym z 6 obszarów tematycznych stanowiących zakres merytoryczny programu.

Wiecej szczegółów w informacji prasowej (DOCX 119 KB).

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz