Aktualizacja harmonogramu konkursów w Programie Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

24 sierpnia 2019 roku zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

Anulowano dwa konkursy w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – konkurs dedykowany branży urządzeń grzewczych (planowany do ogłoszenia 10 października br.) oraz w poddziałaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – Wspólne przedsięwzięcie INGA NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A. (planowany do ogłoszenia 30 września br.).

Konkurs dedykowany branży urządzeń grzewczych będzie ogłoszony po przyjęciu zmian w kryteriach przez Komitet Monitorujący POIR. Natomiast konkurs dla 4.1.1 Wspólne przedsięwzięcie INGA NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A. zostanie ogłoszony po uzgodnieniu z parterami Wspólnego Przedsięwzięcia dokumentacji konkursowej.

Ponadto wprowadzono następujące zmiany:

  • zaktualizowano datę zakończenia naboru wniosków dla działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, z uwagi na przedłużenie naboru do 18 października br.,
  • dookreślono, wcześniej wskazane kwartałami, daty naborów wniosków o dofinansowanie dla konkursów: w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R – ścieżka dla programu GameINN oraz 4.1.4 Projekty aplikacyjne:
    • ogłoszenie konkursu dla programu GameINN planowane jest na 15 listopada br., nabór wniosków od 16 grudnia br. do 16 marca 2020 r.
    • ogłoszenie konkursu w poddziałaniu 4.1.4 planowane jest na 3 grudnia br., nabór wniosków od 3 lutego do 3 kwietnia 2020 r.

Harmonogram dostępny jest w zakładce „Harmonogramy naborów wniosków”.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz