Biznes i nauka idą ze sobą w parze!

Czy z punktu widzenia przedsiębiorcy warto angażować się we współpracę ze światem nauki i prowadzić prace badawczo-rozwojowe? Z pewnością tak – to się po prostu opłaca i są na to namacalne dowody.

W dzisiejszych czasach firma, która chce być konkurencyjna i poprawiać swoje wyniki finansowe, powinna prędzej czy później rozpocząć działalność B+R. Dlaczego? Po pierwsze ma to bezpośredni wpływ na zdolność do wprowadzania na rynek nowych produktów i usług.

W przypadku wiodącego w tym względzie sektora IT produkty będące wynikiem własnych prac B+R stanowią aż 70 proc. wdrażanych nowości. Po drugie – generuje to wymierne zyski. Nie mamy dla Ciebie prostego przelicznika, jak wysokość wydatków na badania wpływa na przychody przedsiębiorstw.

Jednak raport Strategy& – obejmujący najbardziej innowacyjne firmy świata – dowodzi niezbicie, że niskie (w porównaniu z konkurencją) wydatkina B+R odbijają się negatywnie na wynikach finansowych. Wniosek nasuwa się sam. Jest też dodatkowy argument – rozbudowane wsparcie Funduszy Europejskich dla firm, które zdecydują się na prace badawczo-rozwojowe. Szkoda by było nie skorzystać!

Co możesz sfinansować?

Finansowane są prace badawczo-rozwojowe służące wprowadzeniu nowych produktów i usług. Zarówno dla przedsiębiorców dopiero poszukujących nowych rozwiązań i dla tych, którzy już planują wprowadzić je na rynek. Żeby łatwiej było Ci wybrać optymalne dla siebie rozwiązanie, trzeba zrozumieć, jak przebiega cały proces badawczy. Podzielono go na 3 etapy:

  1. Prace przemysłowe,czyli takie, które koncentrują się na zdobywaniu nowej wiedzy – a więc pierwsze wyniki w laboratorium, pierwsze potwierdzenie założeń badawczych, pierwszy prototyp. Istotna jest tu współpraca z jednostką badawczo-rozwojową albo posiadanie wyposażonego laboratorium z kompetentnym zespołem badawczym. 
  2. Prace rozwojowe, czyli wyjście poza ściany laboratorium – wykorzystanie dostępnej wiedzy do testowania pomysłu w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, kompletne prototypy oraz linie pilotażowe bliskie produktowi końcowemu. 
  3. Prace przedwdrożeniowe, czyli bardzo zaawansowane działania związane z przygotowaniami do zastosowania wyników dwóch poprzednich etapów i wprowadzenia pomysłu do swojej działalności biznesowej – w formie już gotowego, przetestowanego prototypu.

Dla zaawansowanych rozwiązań

Wszystkie trzy etapy prac B+R związane z nowym produktem lub usługą można współfinansować z Funduszy Europejskich dostępnych w ramach tzw. Szybkiej ścieżki – szczegóły tutaj. Jeżeli chcesz dofinansować tylko etapy: 1. i 2. albo tylko: 2. i 3., a nawet sam etap 2. – to również jest to możliwe w ramach „Szybkiej ścieżki”

Zauważ, że we wszystkich wymienionych wariantach obecny jest etap 2., czyli prace rozwojowe. Dlaczego? Bo właśnie ten etap – zgodnie z regulaminem konkursu „Szybka ścieżka”– jest warunkiem koniecznym starania się o fundusze. A jest o co walczyć! W konkursie czeka pula ponad miliarda złotych!

To kwota przeznaczona na rozwiązania, których efektem będzie opracowanie zaawansowanych, w stopniu umożliwiającym wprowadzenie na rynek, ciekawych innowacji.

Czy „Szybka ścieżka” jest dla Ciebie?

Czy rozważany przez Ciebie zakres prac B+R, odpowiada wymogom „Szybkiej ścieżki”? Odpowiedź ułatwi Ci przykład. Dotyczy słynnej maszyny szyfrującej Enigma, czyli urządzenia elektromechanicznego opartego na mechanizmie obracających się wirników.

Jej twórca odkupił od pewnego holenderskiego inżyniera prawa patentowe do innej wirnikowej maszyny szyfrującej, a następnie ulepszył – na tyle, że można było rozpocząć sprzedaż na masową skalę.Twórca Enigmy przeprowadził zatem prace rozwojowe (bo wykorzystał dostępną już wiedzę do znaczącego ulepszenia istniejącego rozwiązania) oraz najprawdopodobniej prace przedwdrożeniowe (o czym świadczy wprowadzenie Enigmy do masowej produkcji).

Prace przemysłowe zostały wykonane wcześniej przez holenderskiego inżyniera. Twórca Enigmy mógłby zatem sięgnąć po pieniądze z „Szybkiej ścieżki”, ale holenderski inżynier już nie – bo jego wynalazek nie był przygotowany do wprowadzenia na rynek.

Dla całkiem nowych pomysłów

Jeśli masz ambicje poszukiwania nowych rozwiązań i prowadzenia prac przemysłowych we współpracy z nauką (etap 1.), Fundusze Europejskie mają dla Ciebie oddzielną ofertę.

Są to dwa różne konkursy, których wspólnym wymogiem jest współpraca przedsiębiorców z jednostkami naukowymi – zarówno w przygotowaniu, jak i wspólnym składaniu wniosków. Konkursy mają także wspólny cel. Powstały, by zachęcać do poszukiwań w obszarach szczególnie istotnych dla określonych działów gospodarki oraz by spełniać potrzeby konkretnych regionów.

Finansowane mogą być prace nad:

  • technologiami poprawy jakości powietrza i minimalizowania skutków zanieczyszczeń – wsparcie w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCBiR oraz województwa śląskiego „Silesia pod błękitnym niebem”. Szczegóły konkursu tutaj.

Przy tego typu konkursach dofinansowano tak obiecujące projekty, jak np.: „Opracowanie systemu zarządzania flotą pojazdów wraz z aplikacją pasażerską̨ w celu ograniczenia ruchu kołowego w miastach” – firmy Blees i Politechniki Śląskiej czy „Opracowanie prototypu platformy prognozowania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza” – firmy ABAKUS Systemy Teleinformatyczne i ATH w Bielsku-Białej.

  • technologiami fotonicznymi (dot. fotonów i przesyłania informacji) – wsparcie w ramach wspólnego przedsięwzięcia województwa lubelskiego i NCBiR. Szczegóły konkursu tutaj.

Najtrudniejszy pierwszy krok!

Argumentów i możliwości jest, jak widzisz, sporo. Tylko jak przygotować firmę do działań B+R? W jaki sposób uspójnić te działania z założoną strategią?

Okazuje się, że nie tylko polscy przedstawiciele MŚP zadają sobie podobne pytania. Robią to prezesi firm – nawet tych dużych – na całym świecie. Choć większość z nich widzi konieczność wzmożonego zaangażowania w obszarze B+R, to również zdaje sobie sprawę z niedostatecznego przygotowania na to swoich organizacji (wg globalnych badań PwC).

Od czego zatem zacząć niezbędne przygotowania? Tu również z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie. Jeśli Twoja firma nie prowadziła dotąd działań B+R (lub prowadziła je w ograniczonym zakresie) i chciałaby je rozpocząć – może liczyć na bezpłatną, szytą na miarę pomoc ekspercką. Wystarczy wejść tutaj i skorzystać z instrumentu Innovation Coach. Nie wahaj się. Śmiało sięgnij po swoją szansę!

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodaj komentarz